Business & IT Consultancy

Finalist - Consultancy

Strategievorming en verandermanagement vragen om groot te kunnen denken, richting te kiezen en bij te sturen op basis van voortschrijdend inzicht. Geen visioenen of dikke rapporten, maar een praktisch proces van (digitale) strategie tot uitwerking. Gericht op innovatie en groei. Onze strategische blik is breder dan marktpotentieel alleen: we maken onze keuzes altijd in de context van de gebruikersbehoefte. De techniek volgt de menselijke behoefte en de doelstelling van de organisatie.

Concreet bieden wij advies en implementatiekracht gericht op het verkrijgen van inzicht in huidige en toekomstige online businessmodellen, het optimaal bereiken en faciliteren van online doelgroepen en de hiervoor benodigde proces- en IT-architectuur. Hierbij werken we altijd vanuit de driehoek 'business - technology – design' waarbij we op zoek gaan naar de verbinding tussen deze drie elementen. Om tot de juiste oplossingen te komen hanteren wij de Design Thinking methodiek.

Elk traject begint met onze bewezen aanpak ‘Mensgericht ontwerpen’. We volgen de fasen in ons model, waarbij we aandacht geven aan de doelstellingen, de werkprocessen, de governance, de implementatie, de adoptie en het gebruikersgemak van online applicaties. Wij geloven dat het succesvol toepassen van technologie in grote mate afhangt van deze thema's. Daarbij speelt de veranderkracht van een organisatie een cruciale rol. Onze flexibel in te zetten adviesmodules die je hieronder aantreft, zijn erop gericht elke organisatie te ondersteunen in het veranderproces dat voortkomt uit technologische ontwikkeling en innovatie.

consultancy modules

Design Thinking Workshop

Kom tot de kern van het probleem en ontwikkel een prototype. Bij de design thinking methode draait het erom dat je niet te lang blijft hangen in praten en discussie, maar dat je daadwerkelijk een prototype van een oplossing realiseert die je in de praktijk kunt testen en die het mogelijke antwoord is op de probleemstelling van alle stakeholders.

Governance & Adoptie Analyse

Twee belangrijke randvoorwaarden om een IT Project succesvol te laten verlopen zijn governance en adoptie. Met de governance en adoptie analyse achterhalen we of deze randvoorwaarden binnen uw organisatie goed zijn ingeregeld om het resultaat van het IT-project succesvol te laten zijn. Zeer complete analyse, inclusief interviewresultaten en presentatie aan directie.

Business Model Canvas Workshop

Heeft u twijfels of uw huidige bedrijfsmodel nog voldoet of wilt u het aanpassen om succesvol te kunnen zijn? Alleen zit u nog met een aantal vragen zoals: Wie zijn uw klanten en/of markten en wat als deze plotseling wegvallen? Wat is uw verdienmodel en wat heeft u nodig om waarde voor de klant te creëren? Dé workshop om als organisatie uw business model op scherp te zetten.

Value Proposition Canvas Workshop

Deze workshop betreft een verdieping van de workshop Business Model Canvas, eveneens van Strategyzer, maar kan ook op zichzelf staand worden uitgevoerd in relatie tot een van uw producten of diensten. Het Value Proposition Canvas bestaat uit twee elementen. Enerzijds de Value Map (waarden in termen van win- / winstfactoren of pijnverzachters, anderzijds de Customer Profile (het klantprofiel).