Webinar: Social intranet en kennisdeling voor zorginstellingen

10 jul
Webinar

Binnen de zorgsector biedt het organiseren van informatie- en kennisdeling rondom (sociale) processen grote kansen. Het snel toegang hebben tot en kunnen delen van deze kennis heeft veel inloed op de kwaliteit en efficiency van de dienstverlening.


De focus in de gehele sector is gericht op het meer centraal stellen van de cliënt, waarbij ook monitoring en zorg op afstand kunnen worden geleverd. Hierbij kunnen ICT en met name sociale communicatieprocessen een waardevolle rol spelen. Voor in- en externe transparantie en zichtbaarheid vormen het persoonlijker maken van de informatievoorziening en het zichtbaar maken van conversaties en gedrag belangrijke ingrediënten om meer 'real-time' te kunnen sturen. Voor medewerkers, vooral instromende jongere medewerkers, vormen moderne communicatiemiddelen en manieren van informatievoorziening een belangrijke randvoorwaarde om plezierig te werken.

Programma

  • Trends en aandachtpunten Social Intranetten
  • Slim combineren: Kwaliteitssysteem in een Social Intranet
  • Toelichting van casus inclusief demo: Social Intranet in de zorg
  • Inzoomen op de juiste aanpak en de do & don'ts


Data & tijden
Dinsdag                  10 juli 2018              15.00 uur - 15.45 uur
Donderdag              12 juli 2018              10.00 uur - 10.45 uur

Voor wie?
Iedereen die meer wil weten over een social intranet in de zorg.

Aanmelden?

Schrijf jezelf (of jouw collega) tijdig en kosteloos in. Je ontvangt vervolgens de details voor toegang tot de webinar.

Wij willen je wijzen op ons Privacy Statement. Meer weten? Het Privacystatement van Finalist vind je hier.