’s Heeren Loo kiest opnieuw Finalist als partner

23 november 2016
's Heeren Loo

Op woensdag 23 november hebben ’s Heeren Loo en Finalist een verlenging getekend voor drie jaar. Finalist gaat voor ’s Heeren Loo de corporate website en het portalenportfolio in beheer nemen. Daarnaast is Finalist één van de Business Vrienden van ’s Heeren Loo.

's Heeren Loo Zorggroep helpt mensen met een verstandelijke beperking hun leven in te vullen zoals zij dat zelf willen. Ze bieden lichte ondersteuning aan huis tot intensieve 24-uurs opvang op woonlocaties in heel Nederland.

Finalist heeft voor ’s Heeren Loo Zorggroep een corporate website gerealiseerd. Bij haar nieuwe internetstrategie heeft portal-technologie een prominente plaats. Finalist heeft ook een medewerkers-, verwanten- en een cliëntportaal gerealiseerd. Het medewerkersportaal is een digitale omgeving die de werkprocessen van de medewerkers ondersteunt. Het cliëntportaal, ook wel bekend als JIP dat staat voor Jouw Internet Portaal, is een portaal waar mensen met een verstandelijke beperking gebruik kunnen maken van internettoepassingen in een veilige omgeving, aangepast aan het kunnen van de cliënten. Het verwantenportaal is een portaal in ontwikkeling waar ouders en verzorgers van de cliënten informatie kunnen vinden.

Finalist neemt voor de aankomende drie jaar alle portalen in beheer. De portalen zijn gebouwd in Liferay technologie. Liferay Portal is een portal dat open standaarden ondersteunt. Het is het systeem bij uitstek om informatie uit verscheidende bronnen bij elkaar te brengen en uitstekend geschikt voor maatwerktoepassingen.

Business Vrienden

De wereld binnen en buiten de zorg is enorm in beweging, bezuinigingen alom. Innovatie is nodig om de zorg betaalbaar te houden en goede zorg te kunnen blijven leveren aan mensen met een verstandelijke beperking. Sinds kort is Finalist een van de Business Vrienden van ’s Heeren Loo. Hierdoor heeft Finalist toegang tot een interessant netwerk en platform op het gebied van optimalisering van zorg en innovatie. Met als doel het tot stand laten komen van innovaties waar geen reguliere zorggelden beschikbaar voor zijn.

sHeerenLoo