AVG in een notendop

15 maart 2018

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat u als organisatie meer verplichtingen krijgt. De nadruk ligt dan - meer dan nu - op uw verantwoordelijkheid om te kunnen aantonen dat u zich aan de wet houdt. Dat vergt een gedegen voorbereiding.

Wat is de AVG?

De AVG rust op 4 pijlers:

  • Wat is de grondslag voor het vastleggen van persoonsgegevens en om welke gegevens gaat het?
  • Zorgvuldigheid van de gegevensverzameling
  • Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen
  • Mogelijkheid tot controle

Wij willen u graag helpen!

In de media is veel te doen omtrent de AVG. We weten uit ervaring dat het taaie materie is, de aandacht afleidt van het primaire proces en vooral ook veel vragen en zorgen oproept. Wij vinden het daarom belangrijk om jullie hierin te ondersteunen. Dit doen we vanuit een hele praktische invalshoek: de Finalist AVG-Check. Deze scan is opgebouwd uit 4 stappen.

Eén van onze Business Consultants zal zich aan de hand van een interview een beeld vormen van uw organisatie en de te verwerken persoonsgegevens. Vervolgens zal met behulp van een checklist geïnventariseerd worden welke gegevens het betreft, welke systemen en processen er zijn en welke beveiligingsmaatregelen reeds getroffen zijn. Ook wordt gekeken welke risico's er zijn en wat de impact is van elk risico. De resultaten worden verwerkt in een plan van aanpak op hoofdlijnen en met een focus op het wat en hoe voor uw unieke organisatie.

Meer weten?

Vul het formulier hieronder in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op!