Berichtgeving nav kwetsbaarheid Apache Log4j

14 december 2021

Beste relatie,

Er is afgelopen vrijdag een ernstige kwetsbaarheid gevonden in Apache Log4j. Dit is software die veel gebruikt wordt in webapplicaties en allerlei andere systemen. Finalist wil je informeren dat we de Apache Log4j kwetsbaarheid bij alle klanten hebben gecontroleerd en waar nodig actie hebben ondernomen. 

Ons advies 

Het Nationaal Cyber Security Centrum waarschuwt voor potentieel grote schade en adviseert om de door Apache beschikbaar gestelde updates zo snel mogelijk te installeren. Dat advies nemen we als Finalist uiteraard over.

Impact op jouw applicatie of omgeving

Finalist heeft dit onderwerp sinds de eerste melding onderzocht en waar nodig direct actie ondernomen om de kwetsbaarheid te verhelpen. Niet alle applicaties van klanten die bij ons in beheer zijn, zijn op het moment van schrijven beschermd. Voor sommige klanten zijn extra werkzaamheden nodig waarvoor we tickets aanmaken in JIRA om snel tot een oplossing te komen.

Vragen?

Indien er zich belangrijke nieuwe informatie voordoet over dit onderwerp zullen wij je nader informeren. Mocht je verder vragen hebben hierover dan kun je uiteraard bij jouw servicemanager terecht. 

 

Hartelijke groet,

Ewout Lap
Finalist - Hoofd Marketing & Communicatie
[email protected]
06 29218274
088 217 0800