Blog: Waarom mislukken zo veel ICT projecten?

12 januari 2015

Nog geen jaar geleden heeft de Tweede kamer de Commissie ICT gehoord. Hier nam hoogleraar Hans Mulder, commissaris bij Finalist, aan deel. Centraal stond de vraag waarom zoveel ICT projecten mislukken?

Hans Mulder leverde het statistische bewijs: hoe groter een project, hoe meer kans op mislukken. Als dan ook nog eens de verwachtingen buiten de realiteit staan, heb je al een stevige oorzaak te pakken. De aanbeveling was dan ook om kleinere projecten te doen. Stap voor stap, incrementeel ontwikkelen. Zo kun je op tijd opleveren en is het verwachtingspatroon goed te managen. Bij Finalist gebruiken we Scrum projectmethodiek om juist ons voordeel te doen bij voortschrijdend inzicht van de gebruikers. Dit betekent dat je als ontwikkelaar dichtbij de gebruiker moet staan en zijn vragen steeds weer moet toetsen, begrijpen en ze moet vangen in de juiste software logica. Domeinkennis van de ICT-er is daarbij essentieel.

Door tekorten aan ICT personeel (artikel Telegraaf 19 januari 2015) dreigen veel software bedrijven hun activiteiten te verplaatsen naar het buitenland. Ik zie het al voor mij: de gebruiker moet in gebrekkig Engels iets uitleggen aan een Portugese project leider die niet bekend is met het onderwerp, en die het vervolgens weer gaat uitleggen in het Portugees aan zijn mensen. Daarna drie maanden wachten en et voilà daar is de oplossing.

Als je dat gelooft, geloof je alles! Finalist blijft 100% NL. Wij werken met kleine, overzichtelijke projecten met weinig afstand tussen ICT-ers en gebruikers. Alleen zo kunnen we succesvol nieuwe systemen in gebruik stellen.

Deze blog is geschreven door Hans Ketterings, Algemeen Directeur Finalist.