De Zorg Brandveilig lanceert online applicatie BrandWijzer.

29 maart 2018
Brandwijzer

Op dinsdag 27 maart 2018 vond het evenement De Zorg Brandveilig plaats. Een compleet nieuw congres over risico gestuurde brandveiligheid in de zorg. Tijdens dit evenement heeft ook de lancering van de online applicatie De Zorg Brandveilig BrandWijzer plaatsgevonden.

De applicatie BrandWijzer
De Zorg Brandveilig BrandWijzer maakt het voor zorgorganisaties mogelijk om te zien of alle onderdelen van hun organisatie vanuit een risicogestuurd perspectief afdoende brandveilig zijn. Uniek aan BrandWijzer is dat hierbij integraal risico’s worden ingeschat en afgewogen tegen de samenhang en impact van genomen maatregelen en voorzieningen. BrandWijzer is beschikbaar via www.brandwijzer.nl.

Aan BrandWijzer is lang gewerkt om te voldoen aan de wensen van de gebruikers. Zo is veel aandacht besteed aan het zo compact mogelijk houden van de vragenlijst. Ook is er een mogelijkheid ingebouwd om medewerkers van de werkvloer te betrekken bij de beantwoording van vragen. De beknopte vragenlijst en het intelligente rekenmodel erachter is tot stand gekomen in een samenwerking van toonaangevende brandveiligheidsexperts in samenspraak met zorgprofessionals. Zo is een instrument ontwikkeld dat zowel inhoudelijk gefundeerd als zeer gebruikersvriendelijk is.

Risicogestuurde brandveiligheid
BrandWijzer heeft als uitgangspunt dat er door zorgaanbieders vanuit een risicogestuurd perspectief naar brandveiligheid gekeken moet worden om een veilige omgeving te kunnen bieden. Bij de toepassing van een risicogestuurde benadering kan namelijk blijken dat sommige standaardeisen uit de regelgeving niet voldoende zijn terwijl andere niet nuttig zijn. Volgens de meest actuele inzichten is een risicogestuurde aanpak van brandveiligheid het meest effectief in het voorkomen van brand en het beperken van de gevolgen van een brand.

Betrokken partijen
Aan BrandWijzer is gewerkt door experts van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), Brandweer Nederland, Nieman Adviseurs, Octaaf Advies, het COT en Crisislab. Deze partijen hebben zich verenigd in een expertgroep die zich bezighoudt met de doorontwikkeling en validatie van het instrument. Naast deze expertgroep zal een gebruikersgroep bewaken dat BrandWijzer blijft aansluiten bij de praktijk.

Leverancier
Finalist heeft de online applicatie gerealiseerd.Tijdens het evenement was Finalist daarom ook aanwezig om een demo te geven van BrandWijzer. De applicatie, die in opdracht van VWS is gemaakt, wordt door ons, in samenwerking met Octaaf advies, in een licentie structuur aan de zorgmarkt aangeboden.