Een nieuwe corporate website in onderwijsland!

18 mei 2016

Na anderhalf jaar noeste arbeid is het zover, de nieuwe website van Universiteit Maastricht is live. Universiteit Maastricht wil voor studenten, medewerkers en externen de juiste informatie ontsluiten op het juiste moment, in de juiste taal en toegesneden op het gebruikte apparaat. Finalist is naar aanleiding van de gewonnen aanbesteding onder meer gevraagd om dit te realiseren, omdat we een gecertificeerde Drupal partner zijn met ruime ervaring in het agile implementeren van een Content Management Systeem (CMS).

Finalist heeft de nieuwe website gerealiseerd met Drupal CMS vanwege de flexibiliteit en uiteenlopende mogelijkheden. Dit is nodig, omdat er nu ongeveer 20 redacteuren van de universiteit werken met het systeem voor het actueel houden van de website. Dit gaan er in de loop der tijd tientallen worden. Voordat begonnen is met de implementatie van het CMS hielden we een achttal workshops om te inventariseren aan welke eisen de nieuwe website moest voldoen. Na deze eerste inventarisatie zijn wij, Finalist, in oktober 2014 gestart met het project UMweb.

Sinds de start van de implementatie was de universiteit echt een onderdeel van het team en werkten we afwisselend op de Tapijnkazerne in Maastricht en op ons kantoor in Maarssen. Het werken op locatie in Maastricht is ontzettend goed geweest voor de samenwerking met de Universiteit Maastricht. Door de korte lijnen wisten de leden van het projectteam elkaar snel te vinden en konden ze, indien nodig, direct overleggen. De prettige sfeer binnen het team, maakte het samenwerken een genot en het project een succes.

Het resultaat is dat alle informatie over 80 opleidingen met 2400 cursussen, de universiteitsmedewerkers en onderzoek in twee talen goed toegankelijk is via een logische menu structuur en een adequate zoekmachine. De oude site met ruim 55.000 pagina’s is vervangen door een nieuwe, compactere en klantvriendelijkere site met zo’n 4.000 pagina’s. Door de uiteenlopende aard van de informatie die universiteit moet leveren in de website moest een connectie gebouwd worden met veel systemen, zoals SAP, Hodex, Tripolis, UMAPI, Personal Profile Pages(PPP), Pure en SSO AFDS. Deze technische uitdaging is opgelost door het gebruik van verschillende koppelvlakken op basis van webservices. Het doorzoekbaar maken van de verschillende systemen: de website, gelieerde websites en nieuwsbrieven hebben we SOLR en Nutch ingezet.

Hoewel de website nu staat is de samenwerking tussen Universiteit Maastricht en Finalist nog niet afgerond. Komende periode wordt verder gewerkt aan de intranetten voor alle eenheden binnen de universiteit. Daarnaast wordt er om eenvoudig en snel websites te realiseren voor gelieerde instituten een multisitetool ontwikkeld. De Universiteit Maastricht staat in binnen- en buitenland bekend om haar unieke probleemgerichte onderwijssysteem en een sterke internationale oriëntatie. Wij zijn trots op de bijdrage die Finalist heeft mogen leveren aan het onderwijs en onderzoek van Universiteit Maastricht.

Meer weten? Bekijk de case!