Een nieuwe website voor Scalda!

14 januari 2016

De corporate website van Scalda is sinds 13 januari live. Scalda is een opleidingsinstituut voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneducatie in Zuidwest-Nederland.

Scalda wilde na haar recente fusie de online communicatie aan laten sluiten bij haar nieuwe communicatiestijl- en strategie. Tegelijkertijd was een overgang gewenst van meerdere (ver)ouderde websystemen naar één enterprise content management systeem, en wel Drupal. De nieuwe website dient als het centrale punt binnen de online kanaalstrategie van Scalda, waarbij verschillende doelgroepen toegang krijgen tot afgeschermde, gepersonaliseerde informatie.

De afgelopen twee maanden hebben we hard gewerkt om een prachtige site neer te zetten. We hebben er een leuke klant bij waarmee we de komende maanden gaan samenwerken aan mooie vervolgopdrachten. Klik hier voor een kijkje!