Finalist aanwezig bij OnderwijsInzicht 2018

24 januari 2018

Op 19 januari jl. bezocht onze business consultant, Stanley Portier, het congres OnderwijsInzicht in de Jaarbeurs te Utrecht. Dit congres was de eerste editie, georganiseerd door Kennisnet, de PO Raad en de VO Raad en gaat over innovatie en ICT in het primair en voortgezet onderwijs. Het volgende heeft indruk op hem gemaakt en is hem bijgebleven:

Het congres werd afgetrapt met een keynote van Anka Mulder, de kersverse voorzitter van het College van Bestuur van Saxion Hogeschool. Ze gaf haar visie op innovatie, ICT en onderwijs, natuurlijk vanuit haar achtergrond met veel inzichten en voorbeelden uit het universitair en hoger onderwijs. ICT wordt vooral ingezet voor ondersteuning van logistieke processen, het leerproces zelf en uitdieping van een bepaald vakgebied. Dat laatste werkte mevr. Mulder verder uit door te betogen dat de herkomst/opbouw van digitale vaardigheden in Nederland toch vooral thuis en in vrije tijd gebeurde en veel minder als verplicht onderdeel van het curriculum. Anka Mulder maakte daarbij een vergelijking met landen als Ierland, Portugal en Italië en vraagt zichzelf af of het niet onze plicht is dit doen in het kader van het creëren van gelijke kansen voor ieder kind. In het laatste deel van het betoog ging ze in op de vraag hoe we de innovatie binnen onze VO en PO-scholen meer drive kunnen geven. Met als intrigerende vraag hoe we met kennis uit het verleden, de hedendaagse leerling kan voorbereiden op een toekomst die we niet kennen. Neem vooral niet jezelf als referentie of blijf hangen in lange definitiediscussies en zie niet allerlei beren op de weg. Beter is om uit te gaan van die stip op de horizon, vindt de pockets of energy in je organisatie en geef dat consequent aandacht. Elke stap is goed.

Dat laatste sloot mooi aan op de presentatie van Janne Vereijken van Spring Company over het versnellen van innovatie en het vergroten van innovatiekracht om als organisatie meer futureproof te worden. Volgens Vereijken zijn er 4 belangrijke voorwaarden om tot innovatie te kunnen komen:

  • Innovatiestrategie
  • Organisatie
  • Competenties
  • Cultuur

Het is belangrijk om doelen en richting te geven aan je innovatie. Waarom is het nodig en welke waarde voegt het toe. Simpelweg een nieuwe gadget of app introduceren is iets anders dan innovatie met een bepaald doel of strategie. Maak innovatie onderdeel van je daily business, waarbij zowel bottom-up als top-down is toegestaan. Durf te experimenteren, maar ‘Fail Smart’. Mw. Vereijken bedoelt daarmee dat het helemaal niet erg is dat er soms wat misgaat, maar zorg dan dat de schade zo klein mogelijk is. Rapid prototyping is daarbij een handige methodiek: snelle, korte ontwikkelcycli (weinig tijd en geld geïnvesteerd), maar wel een resultaat. Om innovatie de ruimte te geven is een ‘Fail Friendly’ organisatiecultuur benodigd. Het gaat er niet om een schuldige aan te wijzen als het een keer misgaat, maar om je af te vragen wat je ervan hebt geleerd en hoe het voor een volgende keer verbeterd kan worden.

Een 3e spoor op deze dag ging over Informatiebeveiliging & Privacy ofwel IBP. Eén van de inleiders op dit onderwerp was Job Vos van Kennisnet. Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG vervang de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) die al sinds 2001 bestaat. De aanpak IBP van Kennisnet beschrijft welke stappen scholen kunnen nemen ter bescherming van de privacy van leerlingen, medewerkers én ouders. Privacy behoort tot de top 10 mensenrechten: het recht om met rust gelaten te worden en het recht om gegevens over jezelf te controleren. Het privacy convenant en de modelbewerkersovereenkomst worden hierop aangepast. De PO-Raad, VO-raad, GEU, KBb-E en VDOD werken aan deze aanpassingen. De planning is dat versie 3.0 van het convenant en de bewerkersovereenkomst, die volledig in overeenstemming is met de AVG, in maart 2018 gereed zal zijn en in werking zal treden per 25 mei 2018. Overigens lijkt de soep niet zo heet gegeten te worden voor scholen die op 25 mei 2018 nog niet helemaal klaar zijn met de implementatie. Als je maar kunt aantonen dat je er serieus mee bezig bent, dan is de kans groot dat er nog wat uitstel mogelijk is.