Finalist strijdt mee voor de best scorende werkgever in 2017!

16 januari 2017
Talent

Op maandag 23 januari vindt in Amsterdam het NRC Carrière Helden evenement plaats. Tijdens dit evenement worden de uitkomsten en de ‘NRC Carrière Helden' van de eerste editie van dit onderzoek gepresenteerd. Finalist strijdt mee voor de best scorende werkgever in 2017. 

NRC Carrière en onderzoeksbureau SatisAction presenteren tijdens het evenement een nieuw onderzoek waarbij de focus ligt op de talentontwikkeling van de werknemer. De afgelopen jaren bleek veelvuldig dat steeds meer werkgevers actief bezig zijn met talentontwikkeling. Om in te spelen op deze trend lanceert NRC Carrière nu de Talent Monitor.

De Talent Monitor is een wetenschappelijk verantwoord onderzoek dat inzicht moet geven in de talentontwikkeling van werknemers. Onder werkgevers is een onderzoek verricht op talentontwikkeling en arbeidsvoorwaarden. De uitkomsten van dit onderzoek worden gepresenteerd op 23 januari in Amsterdam, waarbij men ook inzicht krijgt in eigen scores ten opzichte van andere deelnemers.

De uitkomsten resulteren onder meer in een lijst van werkgevers met de naam 'NRC Carrière Helden'. Tijdens deze middag zullen de best scorende werkgevers in 2017 gepresenteerd worden. Deze zullen tevens op nrccarriere.nl verschijnen. Finalist doet mee in de strijd om deze award! 

Het ontwikkelen van talent binnen de eigen organisatie is een manier om talentvolle medewerkers te werven en te behouden. Bij Finalist is jouw groei, haar groei en Finalist geeft je alle kansen om aan jouw carrière te werken en hier trots op te zijn. Finalist heeft deelgenomen aan het onderzoek om nieuwe inzichten te verkrijgen voor het verbeteren van de carrièreontwikkeling van haar medewerkers.