Finalist tekent Health Deal I-JGZ

24 april 2019
Finalist tekent Health Deal I-JGZ

Vanmorgen heeft Finalist de Health Deal I-JGZ ondertekend. Met de ondertekening in het bijzijn van Minister van VWS, Hugo de Jonge, committeert Finalist zich aan zorginnovaties die onze jeugdgezondheidszorg hard nodig heeft. Met tal van grote zorgimplementaties voor GGD regio's gericht op Jeuggezondheidszorg past de Health Deal I-JGZ perfect bij Finalist.


Health Dealt I-JGZ: Innovaties voor een nog gezondere jeugd

Het gezin centraal stellen. Dat is de sleutel tot een nog gezondere jeugd. De jeugdgezondheidszorg (JGZ) zet kinderen in hun kracht, versterkt het probleemoplossend vermogen van het gezin en is als adviseur altijd dichtbij. Dat kan alleen met de juiste ondersteuning van ouder, kind en professional. Om dat mogelijk te maken, sluiten vandaag 24 partijen afkomstig van overheid, kennisinstellingen, jeugdgezondheidszorg, belangenorganisaties en bedrijfsleven, de Health Deal I-JGZ.

Ondersteuning op maat; online en offline

De jeugdgezondheidszorg biedt ondersteuning op maat. Want naast de vaste, fysieke contactmomenten, kunnen ouders op verschillende momenten en manieren hulp krijgen, bijvoorbeeld online. Ouders moeten ook kunnen beschikken over betrouwbare, gepersonaliseerde informatie over de groei en gezondheid van hun kind. Technologie speelt daarin een belangrijke rol. Met apps voor zelfmonitoring, innovaties die inpasbaar zijn in alle digitale dossiers of online oudercoaching om de regie van ouders en jongeren te vergroten. Daarover gaat deze Health Deal.

“Een belangrijke vraag waar we in de jeugdgezondheidszorg voortdurend voor staan is: Lukt het ons om ouders vroeg genoeg en goed genoeg bij te staan bij de opvoeding? Technologie kan daar in helpen, bijvoorbeeld door apps of online coaching. Daarom is het goed dat 24 partijen in de jeugdgezondheidszorg een health deal hebben gesloten om kennis en gegevens van verschillende organisaties samen te brengen en zo innovatie in de jeugdzorg verder op weg te helpen.”, aldus de minister.

Delen van digitale innovaties

Overal in het land ontwikkelen JGZ-organisaties digitale innovaties. De Health Deal heeft als doel om de goede innovaties op verschillende plekken in het land terecht te laten komen, data uitwisselbaar te maken en tegelijkertijd versnippering tegen te gaan. Daarvoor maken we afspraken in de actielijnen van de Health Deal, op het gebied van samenwerking, financiering, ICT en professionals. Zo streven we bijvoorbeeld naar één standaard waar ICT-leveranciers op aan kunnen sluiten. Zodat initiatieven te koppelen zijn en gemakkelijker regionaal of landelijk kunnen worden ingezet en ondersteund. Peter van Dijken, managing director Healthy Living: ‘TNO is zeer verheugd dat wij met onze kennis op het gebied van digitalisering, advisering op maat en de jeugdgezondheidszorg deze ontwikkeling kunnen bevorderen’.

Overheid stimuleert effectieve zorginnovaties

Bijzonder aan deze Health Deal is de samenwerking tussen landelijke overheid, zorgorganisaties en bedrijfsleven. De overheid maakt het mogelijk om zorginnovaties verder op weg te helpen. Dat kan bijvoorbeeld in wet- en regelgeving. Bovendien ontstaat via de betrokkenheid van het ministerie van Economische Zaken toegang tot alternatieve financiering, onder meer via de Topsector Life Sciences & Health.

De 24 ondertekenaars van de Health Deal zijn: De (semi) Rijksoverheid (Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat) en de VNG, zeven Kennis- en Netwerkinstellingen, zeven JGZ-instellingen, Finalist en zes Softwareontwikkelaars.