Ondersteuning van de gehele lesmethode

4 februari 2015

Dubbelklik is een online lesmethode voor het intersectorale onderwijs in het vmbo. Dubbelklik biedt een volledig pakket aan materialen voor verschillende leerjaren, niveaus en uitstroomvarianten in het vmbo.

In elke module staat een bedrijf of instelling centraal, waarvoor de leerling opdrachten uitvoert. Dubbelklik is praktisch van opzet en dat kun je merken: leerlingen leren door doen. Daarnaast biedt het vele (audiovisuele) bronmateriaal de garantie dat het kennisniveau meer dan voldoende is gewaarborgd.

Dubbelklik en Finalist zijn een samenwerking aangegaan waarbij Finalist de lesmethode gaat beheren, ook wordt er een nieuw functionaliteit namelijk het LOBdossier gebouwd. Een LOBdossier is een LoopBaandossier waarbij de leerlingen een portfolio creëren en leren welke sector het best bij hen past. Dit wordt als toevoeging op de bestaande methode ingevoerd met een Single Sign On er tussen en de mogelijkheid om via Entree het LOBdossier te benaderen. 

We gaan een prachtig product bouwen wat Dubbelklik in maart op de beurs kan presenteren.