Partnerwaarschuwing.nl is vernieuwd

3 januari 2020

Om nog sneller en beter soa’s op te sporen is de website, partnerwaarschuwing.nl, grondig vernieuwd. De website wordt al jaren succesvol ingezet om (ex)sekspartners anoniem of niet anoniem te waarschuwen na een positieve soa-test. Hij is nu technisch aangepast, zodat er ingelogd kan worden op zowel smartphone, tablet als desktop. In nauwe samenwerking met de GGD’en is de website bovendien gebruiksvriendelijker gemaakt, geeft hij betere informatie op maat over de soa waarvoor gewaarschuwd wordt en voldoet hij aan de hoogste eisen van veiligheid en privacy. Ook partners met buitenlandse nummers kunnen nu benaderd worden en waarschuwingen via sms worden niet meer ’s nachts verzonden, maar pas in de ochtenduren. 

Partnerwaarschuwing.nl is een veel gebruikte website die je helpt om (ex-) sekspartners snel en eenvoudig te waarschuwen voor een soa en ze te motiveren zich eveneens te laten testen. Dat gebeurt met een standaard waarschuwingstekst, via een sms’je of mailtje. Om zo’n waarschuwing te kunnen uitsturen is een inlogcode nodig, die alleen zorgprofessionals van bijvoorbeeld de GGD of de huisartsenpraktijk kunnen verstrekken. 

Succesvol

In 2018 zijn er 8250 partners gewaarschuwd via de website. Een derde van gewaarschuwde partners die zich bij een GGD liet testen op soa, bleek ook een soa te hebben. 82% van de partnerwaarschuwingen worden anoniem verstuurd. Om met Partnerwaarschuwing.nl zoveel mogelijk partners te bereiken, zal die ook binnenkort in het Engels vertaald worden. 

Inzicht in het gebruik

Via de vernieuwde Partnerwaarschuwing.nl kan elke GGD een eigen uitdraai maken of en hoe de inlogcodes gebruikt zijn. Dit geeft de GGD belangrijke informatie in handen om het proces rondom partnerwaarschuwing bij soa’s te monitoren en te verbeteren.

Partnerwaarschuwing.nl is een samenwerking van Soa Aids Nederland en de GGD’en. Het is een online instrument dat door huisartsen, hiv-consulenten, zorgprofessionals in de soa-bestrijding en GGD’en in het hele land gebruikt wordt.

Technisch verantwoordelijk voor de nieuwe website is Finalist.