Project Management en hoe Agile en Scrum daarin passen

27 maart 2018
Gastcollege

Na het succesvolle gastcollege vorig jaar hebben we ons gastcollege opgepoetst en nogmaals de actieve workshop gegeven waarin de agile principes worden uitgelegd door middel van het vouwen van origami-kikkers.

De opleiding ‘Creative Marketing & Sales’ is ook succesvol gebleken, en deze keer hadden we niet één maar twee eerstejaars klassen. Volgend jaar zullen de eerste afstudeerders van deze opleiding komen. Het college begon met een uitleg van Peter over wat Project Management inhoudt. Hier ging het vooral over: “Wat is het doel dat je wilt bereiken”: pas dit toe in alles wat je doet.

Daarna hebben de studenten zichzelf in 6 groepen van ongeveer 7-8 studenten ingedeeld (zelforganisatie). In de eerste ronde was elke student een specialist in een paar vouwen, en moesten ze de halffabrikaten aan elkaar doorgeven. Hier ontstonden bij diverse teams een voorraad halffabrikaten, en kwam het inzicht dat deze manier van werken nogal traag is. Verder was er een team dat een delighter had gebouwd (een vijver voor de kikkers), maar waar de klant niet in was gekend vooraf: “Heb je nou tijd besteed aan iets wat ik niet wil?” Dit was een goed leermoment: altijd met je klant checken.

Hierna een uitleg van Ruud over wat Agile Productontwikkeling is, en wat Scrum dan is, als een implementatie van het Agile gedachtengoed. Met deze nieuwe kennis hebben we de teams de opdracht gegeven om, vanuit hun rol als specialist, te gaan kijken hoe ze het proces samen konden verbeteren. Tevens moest elk team een Scrum master kiezen, welke verantwoordelijk was voor het opruimen van de obstakels. Gedurende de oefening werd de productiviteit van een aantal teams steeds beter. Sommigen lieten alles los en elk teamlid ging als een bezetene vouwen - hier was weinig productiviteitsverbetering. Een ander team hield de oude rolverdeling erin, maar ze gingen elkaar helpen bij obstakels - dit was behoorlijk effectief. Weer een ander team ging samen 1 product vouwen, en ging de specialist de stappen uitleggen aan de andere teamleden, zodat ze daarna zelf alle vouwen konden maken. Ook dit was heel effectief. De Scrum Masters moesten voornamelijk obstakels oplossen als: niet genoeg papier van een kleur, of een klant die ogen met een andere kleur stift getekend wilde.

De studenten ontdekten ook dat door regelmatig te reflecteren, je beter gaat samenwerken. Kunnen ze ook toepassen in al hun studie-projecten. Mooi leerpunt om de les mee af te sluiten.