Relevantie e-health inmiddels bewezen; tijd voor actie!

4 december 2018
eHealthConvention

Op 14 november vond de jaarlijkse e-Health Convention plaats in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Wij waren erbij om ons te laten inspireren over de actuele thema's rondom e-Health. Samen met grofweg 500 zorgprofessionals konden we tijdens dit event kiezen uit tal van inspirerende sessies. E-Health is een verzamelbegrip, hierdoor was er een varieteit aan sprekers aanwezig, wat het event extra inspirerend maakte. Veel voorbeelden van digitale innovatie in de zorg kwamen voorbij. Vooral de lezing van de Zweed Magnus Nyhlén over het door hem ontwikkelde 'Min Dokter' gaf ons inzicht in hoe digitale transformatie de zorg in een compleet land kan verbeteren. Artsen in Zweden hebben door 'Min Dokter', voorafgaand aan een consult, eenvoudig toegang tot gestructureerde patiëntdata komend uit een veelvoud van bronnen.

Wat ons opviel is dat de actuele thema's in e-Health ondergebracht kunnen worden in drie hoofdthema's: technologie brengt regie in handen van de patiënt, technologie verbetert zorgkwaliteit en technologie maakt zorg schaalbaar. Drie thema's waar wij ons, als Finalist, ook dagelijks voor inzetten en waarbinnen we voor onze opdrachtgevers relevante oplossingen creëren. Dit jaar waren we danook als bezoeker en als sponsor aanwezig om te kijken waar we kunnen leren en waar we kunnen bijdragen.

Onze collega Léanne Kempees verzorgde een lezing over "Menselijkheid vs Digitale Transformatie". Zij vertelde dat Digitale Transformatie een verandering is die niet te stoppen is en dat deze verandering, ook in de zorg, best een Digitale Revolutie genoemd mag worden. Je zult als (zorg)organisatie mee moeten met de verandering. De kunst is daarbij om je stakeholders, de mensen, niet te vergeten. Léanne liet met voorbeelden zien dat het belangrijk is om tijdens de ontwikkeling van digitale zorg de focus op menselijkheid niet uit het oog te verliezen en bood het publiek tijdens de lezing heldere handvatten hoe dit te borgen.

Sprekers en bezoekers zijn wel overtuigd dat het nú tijd is voor actie. Er zijn genoeg voorbeelden van innovaties die doorgebroken zijn en er is genoeg bewijs dat digitaal zorg kan helpen. Zorgorganisaties en zorgprofessionals zijn nu aan zet om de handen uit de mouwen steken. Wellicht horen we bij de volgende editie over een e-Health doorbraak in ons eigen land. Wij hopen daar vanuit Finalist natuurlijk ook een bijdrage aan te kunnen leveren.