Samenwerken en kennisdelen bij MBO Raad

20 september 2016
MBO Raad

Finalist heeft voor de MBO Raad drie websites gerealiseerd: de publieke website, het intranet (Colleganet) en het extranet. Vanaf oktober zal het extranet toegankelijk zijn voor eindgebruikers.

De MBO Raad is een Nederlandse onderwijsorganisatie die als brancheorganisatie optreedt van de onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Zij behartigt de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten leden. Tevens biedt de MBO Raad diensten aan en onderneemt zij gezamenlijke activiteiten die samenhangen met deze belangenbehartiging. Bij de MBO Raad zijn alle 65 onderwijsinstellingen in de mbo-sector aangesloten.

De MBO Raad versterkt de positie van de sector op de volgende terreinen:

  • in de beroepskolom vmbo-mbo-hbo
  • op het gebied van kennisdeling en implementatie van onderwijsinnovaties
  • in relatie met het bedrijfsleven
  • in relatie met nationale en internationale actoren
  • in de publieke opinie

Omdat de MBO Raad te maken had met verouderde sites heeft Finalist voor de MBO Raad drie websites gerealiseerd: de publieke website, het intranet (Colleganet) en het extranet. Het intranet en extranet waren vooral op zenden gericht, waardoor interactie niet mogelijk was. De wens van de MBO Raad was om dan ook om de samenwerking en kennisdeling te bevorderen. Niet alleen tussen collega’s onderling, maar ook tussen (beleids-)medewerkers en bestuurders bij de leden van de MBO Raad.

Tegelijkertijd is bij de MBO Raad het customer relationship managementsysteem en het documentmanagementsysteem vernieuwd. De MBO Raad werkt met Microsoft Dynamics en SharePoint en Finalist heeft hier nog een Drupal-laag overheen gelegd voor een hogere gebruiksvriendelijkheid. Er is nu een goede koppeling tussen de systemen, waardoor ze efficiënter kunnen werken. Maar het belangrijkste is dat de MBO Raad de leden nu beter kan informeren en bedienen.