SURF Onderwijsdagen 2017

23 november 2017

In het World Trade Center te Rotterdam waren op 7 & 8 november 2017 de SURF Onderwijsdagen. Dit evenement wordt georganiseerd door SURF en is bedoeld als inspiratiebron op het gebied van ICT voor het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. Onze Account Directeur Jasper van Schelven vindt dit soort initiatieven erg interessant omdat het inspiratie oplevert over wat we als Finalist nog meer voor de onderwijswereld kunnen betekenen. De tweede dag was hij daarom ook aanwezig.

Het thema van de dag stond in het teken van de versnellingsagenda onderwijsinnovatie. De dag zelf kreeg de naam “Onderwijs in beweging”. Gedurende de dag waren er 30-tal parallelsessies verdeeld over 3 rondes. Onderstaande onderwerpen werden uitvoerig besproken tijdens de parallelsessies:

  • Digitaal toetsen
  • Learning analytics
  • Digitale leeromgevingen
  • Online en blended onderwijs
  • Open onderwijsmaterialen
  • Onderwijs logistiek
  • Nieuwe technologieën

De eerste parallelsessie die Jasper heeft bijgewoond ging over hoeveel impact de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gaat krijgen op het onderwijs. Deze nieuwe wet zal in mei 2018 van kracht worden en vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Alles wat met persoonsgegevens en privacy te maken heeft ligt bij deze wet onder de loep. Deze wet zal voornamelijk betrekking hebben op persoonsgegevens van leerlingen die in diverse digitale onderwijstools worden verwerkt. Onderwijsinstellingen krijgen dus meer verantwoordelijkheden op het gebied van persoonsgegevens beschermen. Zij moeten kunnen aantonen welke technische en organisatorische maatregelen zij hiervoor hebben getroffen.

Tijdens de volgende parallelsessie werd de vraag gesteld of een flexibele leeromgeving ook resulteert in beter onderwijs. Een zeer interessant vraagstuk waar helaas niet feitelijk en inhoudelijk op kon worden ingegaan gezien de gereserveerde tijd. De laatste parallelsessie ging over hoe twee onderwijsinstellingen hun digitale leeromgevingen (DLO) vorm hebben gegeven. Erg interessant om te zien was hoe deze twee instellingen hun weg naar hun DLO bewandelen. Ook was het interessant om te zien dat de ene instelling afstapt van de traditionele portaal gedachte en ook kiest voor onderwijsinhoudelijke componenten. De andere instelling kiest voor een traditioneel gepersonaliseerd portaal, wat ook onderwijs logistieke componenten bevat. Denk hierbij aan een rooster, cijfers en een planning.

Verder zijn er ook op deze dag nog verschillende SURF Onderwijsawards verdeeld. Leuk om te zien was hoe de prijs van beste bestuurder ging naar Pieter Cornelissen. Hij is werkzaam bij Hogeschool Utrecht (onze opdrachtgever) en maakt volgens SURF het verschil op het gebied van onderwijsinnovatie.

De dag werd afgesloten met een zeer relevante, vermakelijke en praktische speech over de impact van Internet of Things (IoT) op onze wereld en in het bijzonder het onderwijs. Twee koffers waren goedgevuld met gadgets die na afloop uitgeprobeerd mochten worden. Ja, dat internet… dat zou nog weleens heel groot kunnen worden.