Website van TraumaNet AMC is live!

14 december 2015

Vandaag is het zover, de nieuwe website van Traumanet AMC is live. TraumaNet AMC had de behoefte om hun closed source website te herbouwen en heeft Finalist gevraagd om dit te realiseren in een open source oplossing.  Finalist heeft de nieuwe website gerealiseerd met Drupal.

TraumaNet AMC was al bekend met Finalist, we hebben namelijk in samenwerking met TraumaNet AMC en Nictiz het Acuut Zorgportaal ontwikkeld. Na de realisatie van het Acuut Zorgportaal, is het eigendom door Nictiz overgedragen aan de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en de Nederlandse Federatie van Universitair Medisch Centra.

Vanuit deze eerdere ervaring met Finalist, heeft Traumanet AMC de realisatie van hun nieuwe website gevraagd aan Finalist. Er was geen behoefte aan een volledig nieuw design, omdat Traumanet AMC over het algemeen tevreden was over de look en feel. Om deze reden heeft Finalist zich gefocust op de werking van het CMS en zijn kleine verbeteringen doorgevoerd aan de look en feel door de homepage interactiever te maken door het toevoegen van Twitterfeed. Ook was een eis vanuit TraumaNet AMC dat toekomstige ontwikkelingen eenvoudig uit te voeren zijn en dat de nieuwe website responsive is. Deze eisen zijn gesteld om informatie op een overzichtelijke en gebruikersvriendelijke manier te ontsluiten

Het doel van de huidige website is het aanleveren en inzichtelijk maken van relevante informatie waarbij informatie-uitwisseling en kennisdeling centraal staat. Dit doel draagt bij aan de missie van TraumaNet AMC: er voor zorgen dat de acute patiënt zo snel mogelijk de best beschikbare kwaliteit van zorg ontvangt op de juiste plaats, in zowel de dagelijkse als de opgeschaalde situatie. TraumaNet AMC richt zich hierbij op drie beleidsterreinen, namelijk: Traumazorg, ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg) en OTO (Opleiden, Trainen en Oefenen).

In een zeer korte periode hebben we de website herbouwd, live gebracht en zijn de contentbeheerders in staat om het contentbeheer uit te voeren. Dit is mede te danken aan het feit dat TraumaNet AMC en Finalist als één team aan de slag zijn gegaan met goede focus wat resulteert in een mooie, gebruikersvriendelijke website voor alle ketenpartners die betrokken zijn bij de acute zorg.

Neem dus snel een kijkje op: www.TraumaNetAMC.nl