Werk aan de winkel in onderwijsland, aansluiten bij de digitale jeugd gaat niet vanzelf!

31 maart 2016
MoedertaalDigitaal

Bij het evenement Moedertaal Digitaal gingen we vannochtend in op de vraag hoe je vanuit het MBO, HBO en WO zo goed mogelijk in kunt spelen op de veranderende leefwereld van de studiekiezers. Hun wereld is per definitie anders (lees: veel digitaler) dan die van de meeste beslissers en communicatieprofessionals binnen de onderwijsinstellingen. Wat zijn de stappen die je kunt nemen om je online kanaal veel beter af te stemmen op deze nieuwe generatie? Een mooie verzameling communicatieprofessionals en marketeers uit het onderwijs (MBO, HBO en WO) namen deel aan een leerzame en levendige bijeenkomst, waarbij kennisdelen en contact leggen centraal stonden.

Rob Punselie van ContentKings trapte af met de drie wetten van het web: mensen willen kunnen kiezen, ze willen hun zaken zèlf kunnen regelen en ze verwachten daarbij een uitstekende digitale dienstverlening. Voor het onderwijs is dat alles beslist nog geen gesneden koek. Men wil gewoontegetrouw veel zenden en mist inlevingsvermogen in de wereld van de eindgebruikers. De oplossing is echter helder: verbind de échte behoeften, vragen en taken van die eindgebruiker duurzaam aan de interne (operationele) doelstellingen van de onderwijsinstelling. Structureel intern en extern gebruikers- en behoefteonderzoek is de gedroomde aanpak. Dat resulteert in een contentstrategie die door de heldere kaders ervoor zorgt dat de communicatie taakgericht én daarmee effectief wordt. Daarmee komt het tot échte en succesvolle interacties met je eindgebruikers.

Marc Bloemendaal schetste vanuit zijn ervaring binnen Finalist hoe je vanuit zo’n stevig fundament zoals een contentstrategie concreet in de online praktijk aan de slag kan. Hij benadrukte dat de kwaliteit van de (project)organisatie in hoge mate de kwaliteit van het online kanaal bepaalt. Zes aandachtspunten volgen de revue waarbij onder meer het continue onderzoek (kwalitatief en kwantitatief), het voortdurend testen en bijsturen en het accountable maken van je inspanningen (KPI’s, ROI) ‘quick wins’ zijn. Belangrijk is de stip op de horizon: de live-gang van een eerste release is slechts het beginpunt, daarna ga je immers echt iteratief (stap voor stap) een website, intranet of app verbeteren. Wie zijn project en organisatie daarop in weet te richten gaat een veel beter resultaat boeken.

Als derde bood Mark Peerdeman van Hippo inkijk in een tool dat zo’n resultaat waar kan maken: het CMS van Hippo dat steeds meer mogelijkheden biedt tot personalisatie. De eindgebruiker wil immers het liefste zo specifiek mogelijke content en dat kan alleen als je hem of haar ook zo goed mogelijk kent. Vanuit de profilering van bezoekers met behulp van personas en aanvullende A/B testen kun je een website stapsgewijs verbeteren. Daarmee vergroot je de kans op ‘de juiste informatie voor de juiste mensen op het juiste moment’ aanzienlijk. En dat is precies wat de ambitie van elk zichzelf respecterende online dienstverlener zou moeten zijn. Meten is daarbij cruciaal: want wie niet meet kan ook niet optimaliseren. Met de billen bloot dus om (nog) beter aan te sluiten bij de leefwereld van buiten.

En daarmee is de cirkel min of meer rond. Vanuit een goed concept (ContentKings) via de praktijkaanpak (Finalist) naar de ondersteunende tools (Hippo). De afsluitende discussie is levendig en biedt vanuit de weerbarstige praktijk van alledag voldoende haakjes voor een minstens zo relevant vervolg. Centraal staat daarbij vooral de vraag: ‘hoe kunnen we vanuit marketing en communicatie de benodigde mentaliteit en resources voor een succesvolle online aanpak beargumenteren en voor elkaar krijgen?’.

Do’s and don’ts

Tijdens de bijeenkomst verzamelde wij ook de meningen en reacties van de deelnemers. Het resultaat is de onderstaande lijst Do’s en Dont’s.

Don’ts

 • vermijd kokervisie
 • wees op je hoede voor de papieren tijger
 • wees alert dat er niet decentraal zaken belegd worden ipv op de juiste plek
 • niet alle vrijheid geven om te brainstormen, maar stel kaders
 • pas op voor het 'allemaal je eigen dingetje doen'
 • geen keuzes maken is funest want dat is ook een keuze
 • accepteer niet alleen dat er op persoonlijke Facebook pagina's content staat, maar lok de schrijver naar het kanaal vd organisatie.

 

Do’s

 • Leg verbinding intern en extern
 • zoek business owner / eigenaarschap is belangrijk
 • een sterk MT helpt enorm
 • kom met cijfers, want die overtuigen
 • breng de belangen in kaart voor het draagvlak
 • stel de eindgebruiker centraal
 • formuleer duidelijke doelen
 • committeer je aan prestaties
 • monitor de redactie
 • verzamel alle mogelijke ambassadeurs van de content
 • zoek medestanders, maak een team
 • zet kleine stapjes vooruit en vier de feestjes!