Overslaan en naar de inhoud gaan Skip to footer Skip to search Skip to menu

30-8-2023 | Optimaliseren van het thema applicatiestrategie

CorpoNet

Introductie

Goed nieuws voor de sector! Het CORA kernteam besteedt het optimaliseren van het thema applicatiestrategie uit aan Edwin Versteegt / Finalist. Dit gaat corporaties enorm helpen: de structuur van verschillende (applicatie)landschappen op een eenvoudige wijze uitgelegd, inclusief de impact die het meebrengt. Het migratiepad van een bestaand naar een nieuw landschap. Wat is wijs in welke situatie en wat is dringend af te raden?

Optimalisatie van het thema

In CORA is het thema applicatiestrategieën na 2012 niet meer geactualiseerd. Niet zozeer omdat de behoefte er niet was, integendeel, maar het verder ontwikkelen van CORA kost tijd en capaciteit. Het CORA kernteam werkt hard in de tijd die tot hun beschikking staat, toch kan ook daar niet alles en moet het keuzes maken. Tevens vindt het team dat ze, om het thema applicatiestrategie op een gedegen manier uit te werken, niet de juiste expertise in huis heeft.

Het thema heeft na elf jaar echter een stevige optimalisatie nodig; denk aan digitalisering en de opkomst van de cloud, of aan de wens systemen te integreren en meer samenwerking in de keten (standaardisatie). Om kort te gaan het CORA kernteam besloot dit vraagstuk uit te besteden. De financiële ruimte is er, eind 2022 werd CORA meer budget toegezegd voor de doorontwikkeling. 

Dan rijst de vraag: wie gaat dat doen? Unaniem besloot het team, na overleg met het CorpoNet bestuur, de opdracht te geven aan Finalist, met name Edwin Versteegt.

Door corporaties, voor corporaties

Want zo’n applicatiestrategie hoort thuis in de referentiearchitectuur CORA. Regie voeren op applicatie strategieën raakt diverse partijen en belangen. Er zijn veel beelden en de keuze die corporaties kunnen maken is strategisch van aard. CORA is vanaf de start altijd neutraal en onafhankelijk onder het mom van ‘door corporaties voor corporaties’. CORA is daarom het aanknopingspunt om dit thema inzichtelijk te maken. Daarnaast is het ook van belang om over de grenzen van de sector heen te kijken, welke ontwikkelingen doen zich elders voor en zijn relevant genoeg om mee te nemen.

Het CORA kernteam en het CorpoNet bestuur zien in Edwin Versteegt iemand die deze opdracht neutraal en onafhankelijk kan uitwerken. Die van meet af aan CORA als basis gebruikt bij het maken van ICT keuzes. Die genoeg voeling heeft met de sector én zicht heeft op de technieken die zich blijven doorontwikkelen.

Zowel corporaties als softwareleveranciers staan in dit thema voor uitdagende keuzes, hoe mooi is het als CORA hierop een leidraad kan bieden. Waarbij verschillende varianten van landschappen worden geschetst, dienend als hulpmiddel bij de strategische discussie. Als een soort receptenboek waaruit gerechten samengesteld kunnen worden.

Wanneer het klaar is? De planning is eind van dit jaar.

Heb je een vraag of wil je met ons overleggen?

Finalist helpt je verder
Bij Finalist draait het allemaal om het opbouwen van verbindingen en het beter leren kennen van jou. Wie weet wat voor prachtige dingen we samen kunnen bereiken dus aarzel niet, Finalist staat voor je klaar!
Neem contact op