Overslaan en naar de inhoud gaan Skip to footer Skip to search Skip to menu

Nieuwe positionering van de vereniging

Strategie Design Contentmanagement Online marketing Beheer & continuïteit
Mbo-raad

Opmaat naar strategisch plan

MBO Raad is een vereniging die de belangen behartigt van 68 regionale opleidingscentra op het gebied van mbo. Als opmaat naar een nieuw strategisch plan voor de komende jaren heeft MBO Raad een herziening van de corporate website nodig zodat deze beter aansluit bij de stand van zaken en schaalbaar is richting de toekomst. 

Er is gekozen voor een oplossing die aansluit bij hun prelude op de nieuwe strategie maar met behoud van de belangrijkste onderdelen van de huidige strategie. In deze casuspresentatie zullen we onze aanpak voor het ontwerpen van de website uiteenzetten.

Voorzien in de behoefte van de leden

Onze focus ligt op het ontwerpen van een corporate website die de nieuwe tijdelijke positionering van MBO Raad weerspiegelt en eenvoudig kan gaan aansluiten bij een gewijzigde koers mocht dat nodig blijken. 

De website moet inclusief zijn (conform de WCAG richtlijnen), voorzien in de behoefte van de leden en hen de nodige informatie bieden over de diensten en kennis die MBO Raad te bieden heeft. Door design system principes aan te houden, zal ook tijdens het ontwikkelingsproces consistentie van het ontwerp gegarandeerd zijn.

Presentatie brainstorm

De aanpak: Design Thinking

We zijn gestart met het begrijpen van de situatie en daarmee het probleem wat opgelost zal worden. Via een werksessie zijn we gekomen tot inzichten en conclusies die helpen met het nemen van keuzes op zowel korte als langere termijn. Samen met MBO Raad is het eerste concept ontworpen. Het proces omvatte bovendien het toetsen en aanscherpen van het concept om ervoor te zorgen dat het aansluit bij de strategische doelstellingen. Deze aanpak stelde ons in staat om een goed inzicht te krijgen in de behoeften en verwachtingen van MBO Raad en haar leden.

Nadat het concept was afgerond, hebben we de visuele identiteit toegevoegd, rekening houdend met de WCAG-principes voor inclusiviteit. MBO Raad vindt het belangrijk dat de website toegankelijk is voor alle gebruikers, inclusief mensen met een handicap. De visuele identiteit is opgefrist en passend bij de tijd en verwachtingen.

Tijdens het ontwerpproces, dat in Figma gebeurt, hebben we een Design System opgezet. Deze aanpak zorgt voor consistentie in het ontwerp en eenvoudige wijzigingen tijdens de verdere uitwerking. Het Design System omvat gestandaardiseerde typografie, kleurenschema's en lay-outs die aansluiten bij de visuele identiteit en strategische doelstellingen van MBO Raad.


Natuurlijk zorgen we ervoor dat de website is geoptimaliseerd voor alle apparaten, zoals desktops, laptops, tablets en mobiele telefoons. Om de implementatie van de website te vergemakkelijken, zullen we regelmatig trainingssessies aanbieden aan redacteuren. Deze sessies zorgen ervoor dat medewerkers bekend zijn met de functies van de website en deze gemakkelijk kunnen bijwerken. Bovendien zullen we redacteuren in staat stellen doorlopende feedback te geven over de prestaties van de website waardoor we dit voortschrijdende inzicht kunnen gebruiken bij de doorontwikkeling.

mbo-raad

Toegankelijk voor alle gebruikers

Het ontwerpen van een vernieuwde corporate website voor MBO Raad vraagt om een holistische aanpak om te zorgen dat het aansluit bij de nieuwe (tijdelijke) positionering en strategische doelstellingen. Onze Design Thinking-methodologie stelde ons in staat om het concept te co-creëren en te verfijnen, rekening houdend met de behoeften en verwachtingen van de vereniging en haar leden.


Door de visuele identiteit toe te voegen en inclusiviteit te garanderen, hebben we een website ontworpen die toegankelijk zal zijn voor alle gebruikers. Ten slotte hebben we door het gebruik van design system principes gezorgd voor consistentie in het ontwerp en eenvoudige wijzigingen tijdens de verdere uitwerking.

Contactpersoon:

Marcel Schuitevoerder / Digitaal strateeg
Marcelschuitevoerder

Heb je een vraag of wil je met ons overleggen?

Finalist helpt je verder
Bij Finalist draait het allemaal om het opbouwen van verbindingen en het beter leren kennen van jou. Wie weet wat voor prachtige dingen we samen kunnen bereiken dus aarzel niet, Finalist staat voor je klaar!
Neem contact op