Overslaan en naar de inhoud gaan Skip to footer Skip to search Skip to menu

Certificering

Betere prestaties, efficiënter werk

Finalist is gecertificeerd voor drie normen: ISO 9001, ISO 27001 en NEN7510. Het toepassingsgebied omvat:

Wil je weten waarom wij certificering belangrijk vinden en wat wij daar voor doen? Lees dan vooral verder of neem contact met ons op.

ISO 27001, ISO 9001 en NEN 7510 gecertificeerd

Waarom certificering?

Finalist heeft het ISO 9001-certificaat omdat we hechten aan het zorgvuldig inrichten van onze bedrijfsprocessen, met als doel volledige controle te behouden. We zijn op de hoogte van de behoeften van onze belangrijkste belanghebbenden en hebben onze processen dienovereenkomstig vormgegeven.

We zijn ervan overtuigd dat we in staat zijn om de overeengekomen kwaliteit aan onze klanten te leveren. Ons streven is niet slechts het naleven van vastgelegde procedures, maar eerder het voortdurend verbeteren van onze prestaties. Belangrijk is het besef dat het afwijken van afspraken soms noodzakelijk is om kwaliteit te waarborgen, mits dit tijdig en duidelijk wordt gecommuniceerd naar alle belanghebbenden.

ISO 9001-certificering is niet alleen een eis van klanten, maar ook van belang voor ons eigen streven naar kwaliteit. Het vereist dat onze bedrijfsprocessen zodanig zijn ingericht dat we controle hebben, en dat we voortdurend streven naar verbetering. 

Ons doel is niet louter het vastleggen van processen op papier, maar eerder het leveren van de beloofde kwaliteit door flexibel te zijn wanneer dat nodig is, met tijdige communicatie van dergelijke veranderingen naar belanghebbenden.

Klantvraag centraal

Certificering wordt om verschillende redenen nagestreefd; soms is het een wettelijke verplichting, zoals in ons geval met betrekking tot de AVG in ISO 27001. Voor Finalist staat echter de klantvraag centraal, wat vooral bij ISO 27001 de afgelopen jaren sterk is toegenomen. 

Voor onze klanten in de zorgsector hebben we aanvullende maatregelen conform NEN 7510, zodat ook persoonlijke gezondheidsinformatie in de door ons gebouwde applicaties op de juiste manier beveiligd is.

Finalist is inmiddels al zes jaar gecertificeerd voor beide normen. Met onze ‘security by design’-aanpak houden onze ontwikkelaars vanaf de start van een project al rekening met informatiebeveiliging. En in overleg met onze klanten bepalen we welke aanvullende maatregelen nodig zijn om hun data optimaal te beschermen. 

Risico Inventarisatie & Evaluatie

Onze toewijding aan kwaliteit reikt eveneens tot aan onze werknemers. Het is ons streven om ervoor te zorgen dat zij zich zowel fysiek als mentaal veilig voelen op de werkplek. Daarom laten we periodiek een externe instantie een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) van de werkplek uitvoeren. Op basis van de bevindingen stellen we een plan van aanpak op voor eventuele verbeterpunten, dat we vervolgens ten uitvoer brengen. 

Op deze manier werken we gezamenlijk aan een steeds efficiënter en beter werk.

Heb je een vraag of wil je met ons overleggen?

Finalist helpt je verder
Bij Finalist draait het allemaal om het opbouwen van verbindingen en het beter leren kennen van jou. Wie weet wat voor prachtige dingen we samen kunnen bereiken dus aarzel niet, Finalist staat voor je klaar!
Neem contact op