Consultancy

Wij helpen je impact te maken door in te spelen voortdurend veranderende behoeften van jouw klanten. Samen creëren we een digitale strategie die jouw organisatie laat versnellen door data, technologie en creatieve concepten die de user experience maximaliseert.

Wij bieden, naast implementatiekracht, een adviesdienst gericht op het ondersteunen van Zorg- en Onderwijsinstellingen bij het in kaart brengen van de (gewenste) IT-architectuur, het verkrijgen van inzicht in huidige en toekomstige businessmodellen en het optimaal bereiken van de doelgroep. Hierbij werken we altijd vanuit de driehoek business - technology – design waarbij we op zoek gaan naar de verbinding tussen deze drie elementen.

Digitale Strategievorming is de kunst van groot denken, richting kiezen en snel bijsturen op basis van voortschrijdend inzicht. Geen visioenen, glazen bollen en dikke rapporten, maar een snel proces dat is gericht op validatie en het ontdekken van nieuwe kansen voor innovatie en groei. Onze strategische blik is breder dan marktpotentieel alleen: we maken onze keuzes altijd in de context van de doelgroepbehoefte, techniek en de organisatorische kracht van onze opdrachtgever.

Elk traject begint met onze bewezen aanpak ‘Verbindend Inventariseren’ waarbij we vanuit een vaste structuur in een aantal sessies samen met de opdrachtgever komen tot een eenduidig beeld van de geformuleerde doelstellingen. Het traject wordt afgesloten met een verslag waarin de resultaten en aanbevelingen zijn opgenomen alsmede een presentatie aan de directie(s).

consultancy diensten

Business

Binnen Zorg en Onderwijs is het van groot belang dat je als organisatie producten en diensten aanbiedt die daadwerkelijk het verschil maken voor haar doelgroep. Binnen onderwijs bijvoorbeeld om meer en beter studenten te werven en te helpen bij het kiezen van de juiste opleiding en de uitval te minimaliseren. Binnen zorg om meer personeel te werven en het personeel verder administratief te ontlasten door inzet van technologische middelen.

Design

Wie het over design heeft, denkt vaak direct aan UX. Dit staat voor User Experience, oftewel gebruikerservaring. User Experience Design staat voor het gevoel dat een bezoeker of gebruiker meekrijgt bij het bezoeken of gebruiken van bijvoorbeeld een website of applicatie. Het doel van User Experience Design is om aan alle behoeftes van de gebruiker te voldoen. Hierbij wordt rekening gehouden met wanneer, waar, waarom en hoe de gebruiker met de toepassing omgaat. 

Techniek

Binnen consultancy concentreren we ons vanuit techniek voornamelijk op het adviseren van Zorg- en Onderwijsinstellingen op het vlak van IT-architectuur en Integratie. Onze principals worden dan ook in een vroeg stadium betrokken, zoals bij ‘Verbindend Inventariseren’, om vanuit technisch perspectief mee te denken en te adviseren. Hiermee bereiken we een optimale aansluiting op het bestaande IT landschap.

kennismaken?

Wil je een meer weten over consultancy? Vul onderstaand formulier in en wij nemen spoedig contact met je op.

Wij willen je wijzen op ons Privacy Reglement. Meer weten? Het Privacy Reglement van Finalist vind je hier.