Business

Binnen Zorg en Onderwijs is het van groot belang dat je als organisatie producten en diensten aanbiedt die daadwerkelijk het verschil maken voor haar doelgroepen. Producten en diensten die waarde toevoegen. Binnen onderwijs bijvoorbeeld om meer en beter studenten te werven en te helpen bij het kiezen van de juiste opleiding en de uitval te minimaliseren. Binnen zorg bijvoorbeeld om meer personeel te werven en het personeel verder administratief te ontlasten door inzet van technologische middelen.

We maken hiervoor gebruik van de Waardepropositie Canvas en de Business Case Canvas. Daarnaast kunnen onze ervaren consultants je helpen bij het organisatorisch borgen van de gekozen oplossing en het hierin meenemen van de organisatie en haar medewerkers.

Waardepropositie Canvas

De Waardepropositie Canvas is een belangrijk hulpmiddel bij het ontwikkeling van producten en diensten waarbij we altijd uitgaan van de behoefte van de eindklant. Hiervoor beginnen we het definiëren van de taken en de behoefte van de klant. Vervolgens maken we pijnpunten en kansen inzichtelijk en geven we advies over  hoe en met welke producten en diensten we deze pijnpunten kunnen verzachten. Ook brengen we in kaart welke kansen we kunnen benutten.

Business Model Canvas

Om als zorg- of onderwijsinstelling voorbereid te zijn op de toekomst en in te spelen op de continu veranderende wereld, is het noodzakelijk om het huidige businessmodel steeds te  blijven evalueren en waar nodig aan te passen. Hiervoor maken we gebruik van het Business Model Canvas. Dit is een model waarin we op een interactieve en gestructureerde wijze komen tot een business model waarin alle onderdelen zijn benoemd en een duidelijke samenhang hebben.

Deze instrumenten worden ingezet tijdens ‘Verbindend Inventariseren’ maar kunnen ook afzonderlijk worden ingezet.

kennismaken?

Wil je een meer weten over IN-zicht? Vul onderstaand formulier in en wij nemen spoedig contact met je op.