Business Model Canvas - Workshop

Heeft u twijfels of uw huidige bedrijfsmodel nog voldoet of wilt u het aanpassen om succesvol te kunnen zijn? Alleen zit u nog met een aantal vragen zoals: Wie zijn uw klanten en/of markten en wat als deze plotseling wegvallen? Wat is uw verdienmodel en wat heeft u nodig om waarde voor de klant te creëren?

In de workshop Business Model Canvas van Strategyzer brengen we uw bedrijfsmodel op een visuele, gestructureerde manier in kaart. Dit doen we met behulp van een grote poster die in 9 vlakken is opgedeeld:

 1. Strategische partners
 2. Kernactiviteiten
 3. Strategische resources
 4. Waarde propositie
 5. Klantrelaties
 6. Communicatiekanalen
 7. Klantsegmenten
 8. Kostenstructuur
 9. Inkomensstromen

Met de bekende geeltjes vullen we het model op een gestructureerde wijze samen met deelnemers in. Alle activiteiten en voorwaarden worden in kaart gebracht, zodat de huidige situatie beschreven is. Onze facilitator zorgt ervoor dat de juiste informatie wordt benoemd en dat alle deelnemers inbreng kunnen hebben. Voor een breed gedragen resultaat heeft het de voorkeur dat de deelnemers een verschillende rol of discipline binnen uw organisatie vertegenwoordigen. Wanneer we de huidige situatie in beeld gebracht hebben identificeren we de grootste risico’s en kansen. Vervolgens gaan we dan de gewenste situatie in het canvas plotten. In de tweede workshop gaan we dit verder uitwerken tot een initieel plan van aanpak.

Start met Business Model Canvas

De doorlooptijd van deze package wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald en is mede afhankelijk van beschikbaarheid van de benodigde stakeholders.
Typische voorbeelden van benodigde stakeholders zijn: Productspecialist, medewerker HR, Sales, IT Manager, Medewerker Marketing en Communicatie.

 • Eerste workshop van een dagdeel voor 5 a 6 deelnemers, vanuit verschillende rollen en disciplines
 • Inventariseren en samenvatten van ingebrachte zaken
 • Tweede workshop van een dagdeel. Deelnemers zijn dezelfde als in de eerste workshop. Belangrijke vragen: zijn we compleet, wat moet er gebeuren en wat heeft prioriteit? Welke risico’s zien we en hoe kunnen we die mitigeren?
 • Samenvatten van beide workshops en vertalen naar een eerste versie van een businessplan
 • Presentatie van het businessplan aan deelnemers en MT vertegenwoordiging

Genoemde activiteiten worden uitgevoerd tegen een vaste prijs van € 4.500 (excl. BTW), veelal op locatie van de opdrachtgever.

Wij willen je wijzen op ons Privacy Reglement. Meer weten? Het Privacy Reglement van Finalist vind je hier.