Design Thinking - Workshop

Kom tot de kern van het probleem en ontwikkel een prototype. Bij de design thinking methode draait het erom dat je niet te lang blijft hangen in praten en discussie, maar dat je daadwerkelijk een prototype van een oplossing realiseert die je in de praktijk kunt testen en die het mogelijke antwoord is op de probleemstelling die je met de stakeholders scherp hebt gekregen.

De design thinking methodiek is opgebouwd uit 5 fasen:

  1. In de eerste fase worden stakeholders die het probleem hebben geopperd bevraagd (‘empathise’) waarom het voor hen een probleem is en op welke manier(en) ze er last van hebben?
  2. In de ‘define’ fase wordt het hoofdprobleem gedefinieerd. Daarnaast wordt er bepaald of er additionele problemen zijn.
  3. Vervolgens worden in de ‘ideate’ fase eerste ideeën gegenereerd waarmee er een oplossing gerealiseerd kan worden. Het is belangrijk om de ‘ideate’ fase zo lang mogelijk uit te stellen, dat wil zeggen pas in te gaan totdat de resultaten van de ‘empathise’ en ‘define’ fase volledig inzichtelijk zijn.
  4. In de ‘prototype’ fase wordt er een oplossing uitgewerkt. Geen adviesrapport dat ergens in een la verdwijnt, maar iets tastbaars. Denk aan een clickable demo voor een nieuw intranet/website/applicatie of een model van een bedrijfsproces. Dit prototype wordt ‘getest’ met de doelgroep en resultaten worden verzameld.
  5. De verzamelde resultaten worden als input gebruikt voor het echte ontwerp van de processen of het systeem dat u eventueel wilt laten ontwikkelen.

Start met Design Thinking

De doorlooptijd van deze module wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald en is mede afhankelijk van beschikbaarheid van de benodigde stakeholders.
Typische rollen / functies van de workshop deelnemers kunnen zijn:  Productspecialist, medewerker HR, Sales, IT Manager, medewerker Marketing en Communicatie

  • Voorbereiding (o.a. intake) en uitvoering van een Design Thinking workshop van een dagdeel voor stakeholders; 5 a 6 deelnemers aan klantzijde, vanuit verschillende rollen en disciplines
  • Ontwikkelen van een prototype (bijv. clickable demo, procesmodel)
  • Begeleiden test en rapportage / vertaling naar een follow-up

Genoemde activiteiten worden uitgevoerd tegen een vaste prijs van € 5.000 (excl. BTW), veelal op locatie van de opdrachtgever.

Wij willen je wijzen op ons Privacy Reglement. Meer weten? Het Privacy Reglement van Finalist vind je hier.