Governance en adoptie - Analyse

Twee belangrijke randvoorwaarden om een IT Project succesvol te laten verlopen zijn governance en adoptie. Met de governance en adoptie analyse achterhalen we of deze randvoorwaarden binnen uw organisatie goed zijn ingeregeld om het resultaat van het IT-project succesvol te laten zijn.

Waar en op welk niveau is het project in de organisatie geborgd en is er sprake van een sponsor op MT-niveau die in geval van knelpunten voldoende mandaat heeft om (bindende) besluiten te kunnen nemen. Is er bijvoorbeeld ook sprake van een enterprise systeemarchitectuur of IT masterplan waar het nieuwe systeem op aan moet sluiten en is voldoende geborgd dat dit ook gebeurt? Is het onderhoud en beheer van de applicatie na oplevering goed geregeld?

 

Start met Governance en Adoptie

De doorlooptijd van deze package wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald en is mede afhankelijk van beschikbaarheid van de benodigde stakeholders. Van stakeholders wordt een investering van 4 tot 8 uur gevraagd. Bij de Governance en Adoptie analyse worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

  1. Interviews met betrokkenen bij huidige project
  2. Interview met betrokkenen bij eerdere IT projecten, gericht op het in kaart brengen van faal- en succesfactoren en welke ‘lessons learned’ er uit het verleden zijn
  3. Interviews met medewerkers van uw huidige IT organisatie
  4. Inventarisatie ‘lessons learned’
  5. Interviews met medewerkers marketing & communicatie
  6. Analyse IT masterplan en/of enterprise architectuur in relatie tot het voorgenomen project
  7. Interviews met (MT) sponsoren
  8. Rapporteren risico’s, anticiperende maatregelen en overall slagingskans van het voorgenomen project.
  9. Presentatie en discussie met directie

Uw investering: € 6.500 Business Consultancy.

Wij willen je wijzen op ons Privacy Reglement. Meer weten? Het Privacy Reglement van Finalist vind je hier.