Value Proposition Canvas - Workshop

Deze workshop betreft een verdieping van de workshop Business Model Canvas, eveneens van Strategyzer, maar kan ook op zichzelf staand worden uitgevoerd in relatie tot een van uw producten of diensten.

Het Value Proposition Canvas bestaat uit twee elementen. Enerzijds de Value Map (waarden in termen van win- / winstfactoren of pijnverzachters, anderzijds de Customer Profile (het klantprofiel). Samen maken deze elementen het Value Proposition Canvas compleet. De Value Map is een verdieping van het Value Proposition element uit het Business Model Canvas. De Customer Profile is een verdieping van het Customer Segments element.

Het Value Proposition Canvas brengen we in kaart met behulp van een grote poster die in de eerder genoemde elementen is opgedeeld:

  1. Value Proposition
  2. Customer Segment

Tijdens de workshop vullen we het model onder leiding van onze facilitator samen met de deelnemers in. Om het meeste rendement uit de workshop te halen is van belang dat de deelnemers goede kennis van de producten en diensten hebben die onderwerp van de alue proposition canvas zijn. 

De Value map aan de linkerzijde bestaat uit drie onderdelen. De Products and Services, Gain Creators en Pain Relievers. Welke winst / waarde lever je de klant met je product of dienst en/of welke pijn neem je weg? Samen vormen ze de waardepropositie die je aan de klant levert.

Het Customer Segment gedeelte beschrijft heel gedetailleerd een specifiek klantsegment uit het business model. Het onderscheidt “jobs” (taken) die klanten in hun werk of persoonlijke leven moeten volbrengen. Dit kunnen problemen zijn die ze willen oplossen, dingen die ze willen bereiken of emoties die ze willen voelen. Welke “gains” (goede uitkomsten) ervaart of verwacht jouw klant bij het uitvoeren van een bepaalde taak? Welke “pains” (slechte uitkomsten) ervaart het klantsegment op dit moment?

Samen met de deelnemers worden de twee delen van de Value Proposition in kaart gebracht, net zo lang tot het plaatje klopt. Onze facilitator zorgt ervoor dat de juiste informatie wordt benoemd en dat alle deelnemers hun inbreng kunnen hebben. Om de meeste waarde uit deze workshop te halen adviseren we om eerst de workshop Business Model Canvas te volgen en vervolgens met dezelfde deelnemers de Value Proposition Workshop.

Start met Value Proposition Canvas

De doorlooptijd van deze module wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald en is mede afhankelijk van beschikbaarheid van de benodigde deelnemers. Van de deelnemers wordt een tijdinvestering van 4 tot 8 uur verwacht.

Om de meeste waarde uit de workshop te halen verwachten we in totaal 5 a 6 deelnemers in de rol van bijv.: Productspecialist, medewerker HR, Sales, IT Manager, medewerker Marketing en Communicatie.

In het kader van de value proposition canvas worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

  • Workshop van een dagdeel voor betrokkenen; 5 a 6 deelnemers aan klantzijde, vanuit verschillende rollen en disciplines
  • Inventariseren en samenvatten van ingebrachte zaken
  • Rapportage en presentatie van de value proposition van uw product of dienst, te gebruiken als bijlage bij het businessplan; als fysiek product ontvangt u de ingevulde value proposition canvas op A0 formaat

Genoemde activiteiten worden uitgevoerd tegen een vaste prijs van € 3.500 (excl. BTW), veelal op locatie van de opdrachtgever.

Wij willen je wijzen op ons Privacy Reglement. Meer weten? Het Privacy Reglement van Finalist vind je hier.