Design Thinking

Kom tot de kern van het probleem. Bij de design thinking methode draait het erom dat je niet te lang blijft hangen in praten en discussie, maar dat je daadwerkelijk een prototype van een oplossing realiseert die je in de praktijk kunt testen en die het mogelijke antwoord is op de probleemstelling die je met de stakeholders scherp hebt gekregen.

De 6 fasen van Design Thinking

Visualiseren

Bij design thinking gaan samen uittekenen wat de behoeften, problemen en mogelijke oplossingen zijn om begrip en draagvlak te creëren bij alle stakeholders binnen de organisatie.

Empathie

In de eerste fase worden stakeholders die het probleem hebben geopperd bevraagd (‘empathise’) waarom het voor hen een probleem is en op welke manier(en) ze er last van hebben?

Ideeën

Vervolgens worden in de ‘ideate’ fase eerste ideeën gegenereerd waarmee er een oplossing gerealiseerd kan worden. Het is belangrijk om de ‘ideate’ fase zo lang mogelijk uit te stellen, dat wil zeggen pas in te gaan totdat de resultaten van de ‘empathise’ en ‘define’ fase volledig inzichtelijk zijn.

Ideeën prioriteren

In de ‘prototype’ fase wordt er een oplossing uitgewerkt. Geen adviesrapport maar iets tastbaars. Een clickable demo voor een nieuw intranet/website/applicatie of een model van een bedrijfsproces. Dit prototype wordt ‘getest’ met de doelgroep en resultaten worden verzameld.

Ontwerpen

De verzamelde resultaten worden als input gebruikt voor het echte ontwerp van de processen of het systeem dat u eventueel wilt laten ontwikkelen.

Informatie over Design Thinking aanvragen?

Wat zeggen onze klanten

  • MarcoKoolen

    Open Universiteit
    Open Universiteit en Finalist werken hecht samen om het digitale hart altijd te laten kloppen. Voortdurende optimalisatie en het professionele beheer van onze website door Finalist dragen bij aan ons succes om het karakter van Open Universiteit continue te laten stralen.
  • AlexHoogenboom

    Eduklik
    Dankzij jullie inzet en professionaliteit, kunnen de leerlingen op ieder device en plaats, hun lesmateriaal maken en de docent kan het werk voorzien van feedback en beoordelen.

of bel ons:
088 217 0800