Business & IT Consultancy

Advies en implementatiekracht voor software trajecten en architectuur. Van het optimaal bereiken van jouw doelgroep tot een uitgebreide analyse van het ICT-landschap.

ICT advies en consultancy op een rij:

Design Thinking

Kom tot de kern van het probleem en ontwikkel een prototype. Bij de design thinking methode draait het erom dat je niet te lang blijft hangen in praten en discussie, maar dat je daadwerkelijk een prototype van een oplossing realiseert die je in de praktijk kunt testen en die het mogelijke antwoord is op de probleemstelling van alle stakeholders.

Governance en adoptie

Twee belangrijke randvoorwaarden om een IT Project succesvol te laten verlopen zijn governance en adoptie. Met de governance en adoptie analyse achterhalen we of deze randvoorwaarden binnen jouw organisatie goed zijn ingeregeld om het resultaat van het IT-project succesvol te laten zijn. Zeer complete analyse, inclusief interviewresultaten en presentatie aan directie.

Value Proposition Canvas

Deze workshop betreft een verdieping van de workshop Business Model Canvas, eveneens van Strategyzer, maar kan ook op zichzelf staand worden uitgevoerd in relatie tot een van jouw producten of diensten. Het Value Proposition Canvas bestaat uit twee elementen. Enerzijds de Value Map (waarden in termen van win- / winstfactoren of pijnverzachters, anderzijds de Customer Profile (het klantprofiel).

Advies nodig?

In context van de eindgebruiker

Strategievorming en verandermanagement vragen om groot te kunnen denken, richting te kiezen en bij te sturen op basis van voortschrijdend inzicht. Geen visioenen of dikke rapporten, maar een praktisch proces van (digitale) strategie tot uitwerking. Gericht op innovatie en groei. Onze strategische blik is breder dan marktpotentieel alleen: we maken onze keuzes altijd in de context van de gebruikersbehoefte. De techniek volgt de menselijke behoefte en de doelstelling van de organisatie.

Advies en implementatiekracht

Concreet bieden wij advies en implementatiekracht gericht op het verkrijgen van inzicht in huidige en toekomstige online businessmodellen, het optimaal bereiken en faciliteren van online doelgroepen en de hiervoor benodigde proces- en IT-architectuur. Hierbij werken we altijd vanuit de driehoek 'business - technology – design' waarbij we op zoek gaan naar de verbinding tussen deze drie elementen. Om tot de juiste oplossingen te komen hanteren wij de Design Thinking methodiek.

Mensgerichte aanpak

Elk traject begint met onze bewezen aanpak ‘Mensgericht ontwerpen’. We volgen de fasen in ons model, waarbij we aandacht geven aan de doelstellingen, de werkprocessen, de governance, de implementatie, de adoptie en het gebruikersgemak van online applicaties. Wij geloven dat het succesvol toepassen van technologie in grote mate afhangt van deze thema's. Daarbij speelt de veranderkracht van een organisatie een cruciale rol. Onze flexibel in te zetten adviesmodules die je hieronder aantreft, zijn erop gericht elke organisatie te ondersteunen in het veranderproces dat voortkomt uit technologische ontwikkeling en innovatie.

Wat zeggen onze klanten

  • Frankvan Wessels

    Delta Lloyd
    Delta Lloyd Groep heeft ingezet op verder digitalisering. De focus ligt daarbij op het voldoen aan digitale klantbehoefte, het realiseren van digitale groeipaden en het verlagen van de ketenkosten. Deze digitale interactie verloopt voor klanten via alle digitale kanalen, zoals de website, de mijn omgeving, en apps.
  • Hugovan Els

    Eurocross
    Finalist heeft onze visie, onze werkwijze en hoe wij met onze klanten en opdrachtgevers omgaan, uitstekend begrepen en een mooie oplossing neergezet. ‘Mijn Eurocross’ wordt zeer positief ontvangen door onze opdrachtgevers. Zoiets bereik je niet zomaar: dit vraagt om veilige en stabiele technologie, goed denkwerk over de oplossing en een hechte samenwerking tussen Eurocross, onze opdrachtgevers en Finalist.

of bel ons:
088 217 0800