Inzichtelijk maken

Strategisch advies om essentieel inzicht te vergaren voorafgaand aan de bouw van een software oplossing. 

Finalist biedt, naast implementatie kracht, een adviesdienst gericht op het ondersteunen van onze opdrachtgevers bij het in kaart brengen van de (gewenste) IT-architectuur, het verkrijgen van inzicht in te realiseren business cases en het realiseren van snelle winst punten. Hierbij werken we altijd vanuit de driehoek business - technology – design waarbij we op zoek gaan naar de verbinding tussen deze drie elementen.. Elk traject begint met onze bewezen aanpak‘Verbindend Inventariseren’waarbij we vanuit een vaste structuur in aantal sessies samen met de opdrachtgever komen tot een eenduidig beeld van de geformuleerde uitdagingen. Het traject wordt afgesloten met een verslag waarin de resultaten en aanbevelingen zijn opgenomen alsmede een presentatie aan de directie(s).

Dit biedt de opmaat voor een of meerdere vervolg IN-zicht diensten waarin we verder verdiepen en concretiseren. Hieronder volgen enkele voorbeelden, maar neem gerust contact op om andere wensen en mogelijkheden te bespreken.

Digitale strategie

Innovatie vraagt om meer dan alleen een goed idee. Digitale strategievorming is de kunst van groot denken, richting kiezen en snel bijsturen op basis van voortschrijdend inzicht. Geen visioenen, glazen bollen en dikke rapporten, maar een snel proces dat is gericht op validatie en het ontdekken van nieuwe kansen voor innovatie en groei. Onze strategische blik is breder dan marktpotentieel alleen: we maken onze keuzes altijd in de context van de doelgroep behoefte, techniek en de organisatorische kracht van onze opdrachtgever. 

Corporate online branding en identity design

Online merkidentiteit en reputatie bouw je op met interactie, gebruikservaring en functionaliteit. Met het digitale kanaal hoort het denken en vormgeven van een eigen en onderscheidende identiteit te starten bij digitale interactie. Finalist ontwikkelt onderscheidende corporate merkidentiteiten vanuit functie, digitale esthetiek en maximale gebruikerswaarde. 

De brand identity omvat minimaal de visie, de missie en de strategie. We zetten eerst een stap terug om het grote plaatje te bekijken. Wie zijn we? Wat doen we? Waarom eigenlijk? Het geeft je een leidraad, een kompaskoers voor de langere termijn als het ware. Vervolgens kunnen we de visual identity uitwerken. Dit is een beschrijving van de visuele elementen die de kern van het merk vormen. Denk aan het logo en gebruik hiervan, een kleurenpalet, de typografie en keuzes voor fotografie. Op basis van een visual identity kunnen eenvoudiger (online) middelen gemaakt worden die naadloos op elkaar aansluiten.

Online huisstijl

Een huisstijlgids is er om tot een consistente (online) identiteit te komen. Maar inmiddels is een consistente gebruikerservaring minstens zo belangrijk. Een consistente gebruikerservaring bestaat uit meer dan alleen typografie, layout en kleurstelling. Interacties, animaties, patronen en inzet van de juiste content zijn net zo belangrijk. Finalist helpt u met het opzetten van een zogenaamd designsysteem welke bovendien zal zorgen voor efficiënter ontwikkelen, testen en documenteren.

User experience onderzoek

Een goede website of applicatie vervult specifieke behoeften van de bezoekers en gebruikers. User experience (UX) onderzoek helpt organisaties om die behoeften in kaart te brengen, of te toetsen, en zo de website of applicatie te optimaliseren voor de beoogde doelgroep. Daarnaast is UX onderzoek ideaal voor agile projecten, waarbij het snel kunnen testen van concepten van cruciaal belang is. Bij voorkeur betrekken we de doelgroep al vroeg in het traject, maar werken met zogenaamde persona’s is ook een mogelijkheid.  

Tijdens het onderzoek kijken we naar verschillende UX elementen, zoals gebruiksvriendelijkheid, vindbaarheid, navigatie en vormgeving. 

Onderzoeksmethoden en technieken
Bij UX onderzoek werken we vaak met een effectieve combinatie van observeren en bevragen. Afhankelijk van de vraag en het stadium van ontwikkeling van de website of applicatie, zetten wij onderstaande methoden en technieken in:

- Single interviews: een-op-een interviews voor individuele ervaringen
-  Observatie: feitelijk gedrag van klanten observeren met observatietechnieken
-  Groepsdiscussies: verkenning van groepsbeleving en gezamenlijk brainstormen
-  (Online) kwantitatief onderzoek: systematisch onderzoek op basis van vragen, online interviews
-  Deskresearch: onderzoek naar eventuele verbeterpunten via opnames, heatmaps, trechters en analytics van de huidige website of applicatie.

Quickscan website of applicatie

Wil je weten in hoeverre jouw website bijdraagt aan het realiseren van de doelstellingen, hoe gebruiks(on)vriendelijk de website is en hoe de website daadwerkelijk door de doelgroep wordt gebruikt? Laat dan de quickscan uitvoeren. De website of applicatie wordt dan gecontroleerd op maar liefst 5 punten: Gebruiksvriendelijkheid, Mobiele vriendelijkheid, Informatiestructuur, Content en Vindbaarheid. Finalist presenteert de uitkomst, voorzien van adviezen. Hierna weet je precies waar de knelpunten zitten en waar kansen liggen. 

User experience design

Je wilt een nieuw digitaal middel ontwikkelen of een bestaand middel verbeteren. Finalist kan je helpen jouw vraag te vertalen naar een effectieve oplossing en de ondersteuning van het gehele ontwerpproces. Van online propositie tot visuele uitwerking. Finalist biedt drie opties aan om, gezamenlijk, te komen tot een optimaal design:

1] Via detachering
Je werkt binnen je organisatie met een team van experts maar hebt voor complexe (UX) vraagstukken behoefte aan iemand die met jou of je team meedenkt. We stellen onze experts op het gebied van UX design, interactie design en grafisch design beschikbaar om jou en/of je team verder te helpen. Echte design thinkers die de mens centraal stellen. 

2] Efficiënt websites ontwerpen via de mensgerichte design sprint
Het ontwikkelen van een product of dienst kan al snel in een voortslepend debat ontaarden dat maanden doorgaat. Google Ventures ontwikkelde daarom de design sprint: een methodiek gebaseerd op agile en scrum waarmee je in vijf dagen het hele proces van design, prototyping en testing doorloopt. Voor het ontwerpen van websites biedt de design sprint een efficiënt proces om te komen tot de optimale balans tussen organisatorische doelen en gebruikersbehoefte.

3] Mensgericht ontwerptraject
Finalist hanteert een gefaseerde, mensgerichte aanpak om te komen tot bruikbare en waardevolle ontwerpen. De waarde van deze aanpak zit in onze kritische houding om huidige denkpatronen en doelstellingen aan de tand te voelen. Maar ook om ideeën en scenario’s voor te stellen, die op slimme en creatieve wijze verbetering teweegbrengen. Door deze continu te toetsen bij verschillende mensen, vanuit verschillende invalshoeken, dragen we zorg dat de focus van het ontwerpproces blijft liggen op de mensen die de applicatie gaan gebruiken. Want het is onze visie dat het product pas een succes wordt, als de gebruikers tevreden zijn!

Prototyping

Onderscheidende producten en diensten komen niet zomaar uit de lucht vallen. Ook digitale productontwikkeling start met het doorgronden van klantbehoeftes en het valideren van mogelijke oplossingsrichtingen. Onze experts op het gebied van UX combineren research- en designskills en maken prototypes die inzicht geven in wat gebruikers écht verder helpt. Wat ons betreft dus liever geen presentaties maar prototypes: van low-fidelity schets tot high fidelity proof of concept. Zo verkrijgen we de inzichten die helpen uw visie te evolueren en risico's te reduceren. Altijd gericht op snelheid, inhoudelijke validatie en maximaal momentum bij stakeholders.

Persona's

Wil je dat je doelgroepen jouw online product of dienst gaan gebruiken, is het nodig je je te verplaatsen in hun belevingswereld. Via Persona’s krijgen je doelgroepen een naam en een gezicht, gaan ze leven bij iedereen die bij het project betrokken is en hoef je je niet meer te richten op alle individuen die je website gaan bezoeken.  Persona’s helpen de juiste focus aan te brengen op datgene wat écht waarde zal toevoegen. Ze helpen bij het maken van beslissingen en het beslechten van discussies. Persona’s beslissen mee.

Customer Journey

Een customer journey is alles wat een klant doet en ervaart bij het oriënteren en gebruiken van een dienst of product. Om perfect in te spelen op de verwachtingen van de doelgroep is het essentieel om goed inzicht te hebben in de customer journey. Welke stappen volgt de doelgroep online en hoe beleeft de doelgroep deze stappen? De customer journey omvat veel verschillende contactmomenten (touchpoints) en bijbehorende belevingen en emoties.

Visuele brainstorm

Brainstormen is een creativiteitstechniek met als doel snel en veel nieuwe ideeën over een bepaald onderwerp of vraagstuk te genereren. Het kenmerk van een brainstormsessie is dat het waardeoordeel over de geopperde ideeën wordt uitgesteld totdat alle ideeën zijn opgesomd. En iedereen heeft ideeën. Meestal zitten ze in ons hoofd. De vraag is dus: hoe krijgen we deze er uit op een manier dat we elkaars ideeën sneller en beter begrijpen? Het antwoord? Schetsen! 

Kosten
Finalist houdt van duidelijkheid vooraf. Daarom voeren we onze IN-zicht diensten uit op basis van fixed-price en met duidelijke deliverables.

Kennismaken?