Inzichtelijk maken

Strategisch advies om essentieel inzicht te vergaren voorafgaand aan de bouw van een software realisatietraject. 

We bieden organisaties inzicht in hoe zij met online communicatie beter hun doelgroepen kunnen bereiken en bedienen. In onze aanpak, concepten en ontwerpen staat de gebruiker altijd centraal. Bij alles wat we doen, vragen we ons af hoe het beter en eenvoudiger kan. We werken in een multidisciplinair ontwerpteam met diepgaande functionele en technische kennis om organisaties te helpen bij het doorvoeren van vernieuwings- en verbeteringstrajecten. Finalist ontwikkelt integraal software, websites en portalen.

Alles draait om inhoud en functie

Wat staat er precies op de schermen en hoe werkt het? Dat is de basis van het ontwerp van een website, portaal of van software. Daarbij houden we op basis van de doelstellingen scherp in de gaten of en waarom iets nodig is. We laten zien hoe de interactie tussen de gebruiker en de toepassing gaat verlopen en kijken of uw software in de toekomst wel beheersbaar is. Dit is begin van een effectieve en gebruikersvriendelijke online omgeving. De dienstverlening om inzicht te verkrijgen noemen we: IN-zicht.

Specificaties dienstverlening IN-zicht

Concept en strategie
Wie is uw doelgroep en hoe kan u deze met een online omgeving effectief benaderen? Met behulp van een customer journey, de weg die de doelgroep af legt naar een dienst of product, krijgen we inzicht in uw doelgroepen, hun gedrag, bewegingen en perceptie. Op basis van deze inzichten, kunnen we samen met u uw strategie bepalen. Het concept dat hieruit voortvloeit is de eerste creatieve vertaling van die strategie naar de online omgeving.

Visueel ontwerp
Het visuele ontwerp is het gezicht, de interface van uw website, portaal of intranet. Voor een goede toegankelijkheid is gebruikersvriendelijkheid van cruciaal belang. Ook raden wij u aan direct te kiezen voor een responsive design, zodat uw bezoekers de site niet alleen op de laptop of computer kunnen bekijken, maar ook op tablet en smartphone.

Interactie-ontwerp
Vervolgens maken we het visueel ontwerp interactief. Vanzelfsprekend staat hierbij de eindgebruiker centraal. We willen precies weten hoe de gebruiker de applicatie daadwerkelijk gebruikt. Uitgebreid onderzoek naar gebruik moet de toegankelijkheid vergroten. Ook na oplevering blijven bruikbaarheid en toegankelijkheid belangrijke aandachtspunten. Gebruikers en applicaties ontwikkelen zich en dan kan scheefgroei ontstaan. Bij bestaande applicaties houden we in de gaten of interface en gebruiker nog goed op elkaar zijn afgestemd.

Functioneel ontwerp
Na de inventarisatie van wat u nodig hebt en wat u van het systeem verwacht, wordt de functionele werking nauwkeurig vastgelegd en tot in het kleinste detail omschreven. Hierin onderbouwen wij de keuzen die we maken om uw wensen, eisen, randvoorwaarden en principes te kunnen vertalen naar het systeem.

Software-architectuurontwerp
De online omgeving moet goed functioneren binnen het bestaande applicatielandschap. Het architectuurontwerp geeft aan hoe de nieuwe online omgeving hierbinnen gaat functioneren.

  Scrum workshop
  Leer Agile software ontwikkelprojecten uitvoeren en managen in iteraties van 2 tot 4 weken. Er zijn in de markt diverse trainingen waar Scrum Masters opgeleid en gecertificeerd worden. Die hebben onze Scrum Masters ook gevolgd. Voor de overige teamleden hebben wij een 1 daagse workshop ontwikkeld, want de beste resultaten behaal je als iedereen in de organisatie begrijpt waar Scrum voor staat.

  • Scrum voor teamleden
   1 daagse workshop Scrum
  • Coaching on the job
   Programma af te stemmen op jouw wensen.

  Kosten

  De complexiteit per situatie en opdracht verschilt sterk. Daarom worden de inspanningen vooraf in uren geschat en achteraf op basis van werkelijke tijdsinspanning gefactureerd.  

  • TabithaMinten

   "Snel schakelen, open communicatie, betrokken partnerschap en een goede dosis humor. Daarom werk ik graag samen met Finalist"

   Tabitha
   Minten
   Universiteit Utrecht

  Gerelateerd project - Marnix Academie

  • DLWO ter ondersteuning van het onderwijsproces

   Marnix Academie

   Opdrachtgever: de Marnix Academie

   De Marnix Academie biedt onderwijs aan ruim 1500 studenten en er werken ruim 150 medewerkers. Ze is gespecialiseerd in het opleiden en professionaliseren van leraren in het basisonderwijs. De Marnix Academie is dus een kleine hogeschool, maar een grote pabo. 

   Vraag

   De Marnix Academie ondersteunt de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten met diverse systemen, zoals studentinformatiesystemen, roosterapplicaties, administratiesystemen et cetera. Het geheel van deze systemen die het studenten, docenten, medewerkers en gasten van de Marnix Academie mogelijk maakt om hun activiteiten uit te voeren, wordt een DLWO genoemd: een digitale leer- en werkomgeving. Een DLWO is dus geen systeem of applicatie, maar set digitale diensten. Het probleem voor de Marnix Academie is dat deze systemen volledig los van elkaar staan en dus geen informatie uitwisselen, elk een aparte inlog hebben en soms ook overlappende functionaliteit bieden.

   In september 2012 heeft de Marnix Academie daarom haar visie op de digitale leer- en werkomgeving (DLWO) geformuleerd. Kernwoorden uit de visie zijn: meer gebruiksgemak met minder ‘fysieke’ beperkingen, gebruikers meer overzicht bieden door van minder en beter gekoppelde systemen gebruik te maken. Grenzen tussen de informatiemogelijkheden thuis, op het werk en op school moeten vervagen. Finalist heeft samen met de Marnix Academie en in nauwe samenwerking met de beoogde gebruikers user stories uitgewerkt en deze user stories samen met andere leveranciers gerealiseerd. Dit heeft geresulteerd in een prototype DLWO die de onderliggende digitale diensten ontsluit en single sign-on biedt. 

   Oplossing

   Samen met een in het leven geroepen projectteam van de Marnix heeft Finalist tijdens werksessies alle gebruikersgroepen in beeld gebracht. Onderzoek naar deze groepen heeft patronen opgeleverd die zijn gebruikt om zeven persona's te ontwikkelen. Deze persona's zijn vervolgens gevalideerd en 'tot leven' gebracht middels posters, een interactieve website en twitteraccounts. Door de beoogde gebruikers via deze online en offline middelen te betrekken, zijn meer dan 150 wensen van de gebruikers verzameld. Van dit voortraject is een video gemaakt die de toekomstige gebruikers informeert over de voortgang.

   De wensen zijn daarna vertaald in de diensten die het DLWO moet bieden en een architectuur waarin deze diensten een plaats krijgen. De belangrijkste kenmerken van de architectuur zijn dat er een centrale service bus is die informatie kan verwerken en een lichtgewicht portaal waar deze informatie wordt ontsloten.

   Op basis van de persona’s, architectuur en de user stories is gestart met de ontwikkeling van een prototype. In de eerste fase van de ontwikkeling is de portaal opgezet en via de service bus gekoppeld met Trajectplanner en Office365. Hiermee kunnen studenten cijfers inzien, zich inschrijven voor vakken en belangrijke meldingen ontvangen. Studenten en medewerkers hebben direct na inloggen op de portaal ook toegang tot onderliggende applicaties en een database met wetenschappelijke artikelen.

   Tijdens de eerste fase heeft Finalist nauw samengewerkt met leveranciers van de andere applicaties om wensen te realiseren en beperkingen op te lossen. 

   Vervolg

   In de komende fases van het project willen we andere applicaties ontsluiten naar het portaal, zoals het administratiesysteem voor medewerkers, de mediatheek en geïntegreerde zoekfunctionaliteit. Daarnaast willen we binnen het project studenten de mogelijkheid geven om digitale dossiers bij te houden, opdrachten in te leveren en een digitale studiegids in te zien. 

  Meer informatie

  Wilt u meer informatie over inzichtelijk maken? Wij helpen u graag verder met uw vraagstuk. Desgewenst brengen we u direct in contact met één van onze specialisten. Vult u onderstaand formulier in en we nemen spoedig contact op.