User Experience

De digitale consument van tegenwoordig heeft hogere verwachtingen van zijn financiële instelling dan ooit tevoren. Om succesvol te zijn, heeft finance behoefte aan nieuwe en innovatieve benaderingen om klanten aan te trekken en te behouden via zeer relevante en gepersonaliseerde ervaringen op meerdere kanalen. Prioriteit nummer één moet zijn om over te schakelen van productgericht naar klantgericht denken.

De essentie van User Experience

Wie het over design heeft, denkt vaak direct aan UX. Dit staat voor User Experience, oftewel gebruikerservaring. User Experience Design staat voor het gevoel dat een bezoeker of gebruiker meekrijgt bij het bezoeken of gebruiken van bijvoorbeeld een website of applicatie. Het doel van User Experience Design is om aan alle behoeftes van de gebruiker te voldoen. Hierbij wordt rekening gehouden met wanneer, waar, waarom en hoe de gebruiker met de toepassing omgaat.

Het UX proces geeft antwoord op de vraag hoe het product werkt en begint met het opstellen van een doel; wat moet er bereikt worden met het design om het product een succes te noemen. Het antwoord op deze vraag wordt gegeven door systematisch onderzoek te doen naar de gebruiker en zijn/haar behoeftes. Uit een iteratief creatief proces, waarin prototypes worden ontwikkeld en worden getest, komt vervolgens een eindproduct.

We werken altijd vanuit een mensgerichte aanpak om te borgen dat de voorgestelde oplossingen optimaal aansluiten bij de behoeftes van de gebruikers, zodat ze helpen om de doelstellingen van onze klanten te realiseren. Door user centered design in te zetten zorgen we ervoor dat we eerst aandacht besteden aan de mens en daarna pas aan de techniek. Op een rij de verschillende elementen van User Experience uitgelicht:

Corporate Online Branding: online merkidentiteit en reputatie

Met het digitale kanaal hoort het denken en vormgeven van een eigen en onderscheidende identiteit te starten bij digitale interactie. Finalist ontwikkelt onderscheidende corporate merkidentiteiten vanuit functie, digitale esthetiek en maximale gebruikswaarde. 

De brand identity (merkidentiteit) van een organisatie omvat minimaal de visie, de missie en de strategie. We zetten eerst een stap terug om het het grote plaatje te bekijken. Wie zijn we? Wat doen we? Waarom eigenlijk? Het geeft je een leidraad, een kompaskoers voor de langere termijn. Vervolgens kunnen we de visual identity (visuele identiteit) uitwerken. Dit is een beschrijving en/of weergave van de visuele elementen die de kern van het merk vormen. Denk aan de toepassing van het logo, het kleurenpalet, de typografie en de keuzes voor beeldgebruik. Met de visual identity als basis, sluiten de (online) middelen naadloos op elkaar aan zodat een consistente identiteit van de organisatie gewaarborgd wordt.

Persona Ontwikkeling: de doelgroep in kaart brengen

Wil je dat je doelgroepen jouw online product of dienst gaan gebruiken, en blijven gebruiken, is het nodig je te verplaatsen in hun belevingswereld. Via persona’s krijgen je doelgroepen een gezicht, gaan ze leven bij iedereen die bij het project betrokken is en hoef je je niet meer te richten op alle individuen die je website gaan bezoeken.  Persona’s helpen de juiste focus aan te brengen op datgene wat écht waarde zal toevoegen. Ze helpen bij het maken van keuzes en beslechten van discussies. Persona’s beslissen mee!

Customer Journey: de ervaring van de doelgroep over alle beschikbare ‘touchpoints’

Een customer journey laat alles wat een persoon doet en ervaart bij het oriënteren en gebruiken van een dienst of product zien. Om zo optimaal als mogelijk in te spelen op de verwachtingen van de doelgroep is het essentieel om goed inzicht te hebben in de customer journey. Welke stappen volgt de doelgroep (online) en hoe beleeft de doelgroep deze stappen? De customer journey omvat veel verschillende contactmomenten (touchpoints), bijbehorende belevingen en emoties.

Visuele Brainstorm: multidisciplinair brainstormen met als doel concreet te worden!  

Brainstormen is een creativiteitstechniek met als doel snel en veel nieuwe ideeën over een bepaald onderwerp of vraagstuk te genereren. Het kenmerk van een brainstormsessie is dat het waardeoordeel over de geopperde ideeën wordt uitgesteld totdat alle ideeën zijn opgesomd. Iedereen heeft ideeën en meestal zitten ze in ons hoofd. De vraag is dus: hoe krijgen we deze eruit op een manier dat we elkaars ideeën sneller en beter begrijpen? Het antwoord? Schetsen! 

Prototyping: continu leren en in een vroeg stadium het product verbeteren

Onderscheidende producten en diensten komen niet zomaar uit de lucht vallen. Ook digitale productontwikkeling start met het doorgronden van klantbehoeftes en het valideren van mogelijke oplossingsrichtingen. Door research- en design te combineren kunnen we prototypes maken die inzicht geven in wat gebruikers écht verder helpt. Zo verkrijgen we de inzichten die ons helpen om de visie te evolueren en eventuele risico's te reduceren. Altijd gericht op snelheid, inhoudelijke validatie en maximaal momentum bij stakeholders.

Online Huisstijl: geeft richting, maakt herkenbaar en bouwt vertrouwen op

Een huisstijlgids wordt gebruikt om tot een consistente (online) identiteit te komen. Inmiddels is een consistente gebruikerservaring minstens zo belangrijk geworden. Een consistente gebruikerservaring bestaat uit meer dan alleen typografie, layout en kleurstelling. Interacties, animaties, patronen en inzet van de juiste content op het juiste moment via de juiste kanalen zijn net zo belangrijk. Finalist helpt met het opzetten van een zogenaamde Style Tile maar kan ook een compleet online designsysteem opzetten. Beide dragen zorg voor efficiënter en consistent ontwikkelen. Een designsysteem voorziet bovendien in de mogelijkheid om te testen en te documenteren.  

Interactie Ontwerp: de sleutel tot een effectieve, gebruiksvriendelijke website

Een interactieontwerp simuleert en definieert de structuur en het gedrag van het interactieve systeem. Het  heeft als doel om in een vroegtijdig stadium vast te kunnen stellen of het concept nuttig, bruikbaar en betekenisvol zal zijn voor de mensen die het gaan gebruiken.  

Het interactieontwerp is een combinatie van een prototype (klikbare draadmodellen) en het grafisch ontwerp. Het is bovendien de basis voor de realisatie omdat, anders dan bij een statische afbeelding, alle interacties direct duidelijk zijn.  

UX Onderzoek

Een goede website of applicatie vervult specifieke behoeftes van de bezoekers en gebruikers. User Experience (UX) onderzoek helpt organisaties om te valideren in hoeverre dit daadwerkelijk het geval is met als doel in kaart te brengen hoe de website of applicatie te optimaliseren voor de beoogde doelgroep. Daarnaast is UX onderzoek ideaal voor agile projecten, waarbij het snel kunnen testen van concepten van cruciaal belang is.  

Quickscan website

Wil je weten in hoeverre jouw website bijdraagt aan het realiseren van de doelstellingen, hoe gebruiks(on)vriendelijk de website is en hoe de website daadwerkelijk door de doelgroep wordt gebruikt? Dan is een quickscan een laagdrempelig product waarbij de website of applicatie wordt gecontroleerd op maar liefst 5 punten. Hierna weet je precies waar de knelpunten zitten en waar kansen liggen. Finalist presenteert de uitkomst, voorzien van adviezen, tijdens een interactieve presentatie.

Met de juiste visie, oplossingen en daadkracht kunnen organisaties voorop lopen in User Experience. We gaan graag met u in gesprek om inzichten te delen en van elkaar te leren. Het maken van een gezamenlijke business case en een digitale roadmap voor uw financiële instelling helpt u met uw visie op het digitaal innoveren van uw organisatie. 

Oplossingen voor finance

Finance praktijkcases

  • Mijn Eurocross voor snel inzicht en actuele informatie

    Eurocross biedt als alarmcentrale hulp aan mensen op het moment dat het er echt toe doet, waar ook ter wereld. Dit doen zij voor de klanten van de opdrachtgevers. Onderdeel van haar diensten zijn medische - en reishulpverlening en pech – en ongevalshulpverlening.
  • Blue Sky Group

    Multi-site platform voor pensioen- communicatie

    Blue Sky Group voert alle activiteiten uit om pensioenregelingen op te zetten, uit te voeren en te beheren. De opdrachtgevers van Blue Sky Group streven naar een hoog professioneel niveau van de uitvoering van de pensioenregeling.