Onderwijs en IT

Onderwijs en IT

Het onderwijs maakt een digitale transitie door. Moderne, veeleisende studenten verwachten een hoge digitale standaard. Onderwijs verandert onomkeerbaar en het is essentieel dat je niet alleen jouw studenten ontzorgt, maar dat je ook jouw eigen organisatie ontlast.

Als je studentreizen kunt ondersteunen met de juiste internetoplossingen, ben je klaar voor 2020. In de toekomst ontstaan dan weer nieuwe kansen, maar alleen met moderne, open en flexibele technologie kan je daarop inspelen. Versterk uw onderwijsorganisatie daarom met een totaalpartner die jouw IT van onder naar boven beheersen en zich richten op dé cruciale afstemming tussen IT-oplossingen. Finalist helpt Universiteiten, Hogescholen en Middelbaar Beroepsonderwijs met software beter onderwijs te geven door:

 1. Het maken van moderne portals, intranetten, websites en mobiele apps
 2. Studenten persoonlijke informatie aan te bieden uit tal van expert systemen op één locatie
 3. Het integreren van systemen, informatiebronnen en API's in één centrale portal of website
 4. Samenwerking tussen docenten mogelijk maken om educatie te verbeteren

Onze kennis van onderwijs en IT komen samen in producten speciaal voor het onderwijs. Gezamenlijk raken deze producten nu al meer dan 175.000 studenten van Universiteiten, Hogescholen en Middelbaar Beroepsonderwijs. Het is fantastisch om onze missie daadwerkelijk te verwezenlijken: mensen slimmer wijzer laten worden. 

Digitale producten voor MBO, HBO & WO

 • Integratieplatform

  Verbind al jouw applicaties met één slim onderwijs integratieplatform.
 • Alumniportaal

Onderwijs praktijkcases

 • OpenUniversiteitHeerlen

  Corporate website voor Open Universiteit Heerlen

  De website van de OU voldeed niet meer aan de eisen die de OU stelt aan haar corporate site. Dit betrof zowel de informatiestructuur, het design als de achterliggende techniek van de website. De website moet de positionering van de OU versterken en aansluiten bij de behoefte van de toekomstige student. 
 • Scalda

  Corporate onderwijs website en subsites voor Scalda (MBO)

  Scalda is een school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwasseneducatie. Vanuit elf kleinschalige, vakgerichte colleges en vanuit CIOS Goes-Breda, MBO Dans Goes-Breda en Martitiem en Logistiek College De Ruyter verzorgen zij onderwijs voor verschillende sectoren.
 • Universiteit Maastricht

  Corporate onderwijs website voor Universiteit Maastricht

  De website van de UM was aan vernieuwing toe. Studenten, medewerkers en externen gaven aan dat ze de informatie die ze zochten niet konden vinden vanwege de ondoorzichtige menu-indeling en de niet-adequaat-werkende zoekmachine.
 • Universiteit Utrecht

  Bachelorwebsite met studiekiezer voor Universiteit Utrecht

  Op 1 oktober 2013 heeft Marjan Oudeman, voorzitter van het College van Bestuur, de nieuwe UU-website voor bachelorstudiekiezers gelanceerd. Deze site helpt studiekiezers bij het maken van hun studiekeuze en moet net als matching bijdragen aan het verlagen van uitval in het eerste jaar.
 • Marnix Academie

  Digitale Leer- en Werkomgeving voor Marnix Academie

  Onderwijsinstellingen maken voor het ondersteunen van het onderwijsproces massaal gebruik van elektronische leeromgevingen (ELO’s). Zo ook de Marnix Academie.
 • Surf

  Onderwijs Communicatie Platform voor SURF

  Alle kennis, informatie, projecten en diensten van SURF en haar werkmaatschappijen zijn tegenwoordig te vinden op de nieuwe, gezamenlijke website. Finalist realiseerde de website met Hippo CMS.
 • Innovam

  Learning Content Management System voor educatieve content

  De continue beweging in de mobiliteitsbranche stelt hoge eisen aan de werknemers, wat vraagt om goede opleidingen. Maar hoe zorg je ervoor dat lesmateriaal actueel blijft in een sector die voortdurend in beweging is?
 • Zuyd Hogeschool

  Digitale Leer- en Werkomgeving voor Zuyd Hogeschool

  Zuyd Hogeschool draagt bij aan de ontwikkeling van professies. Samen met de omgeving ontwikkelen zij nieuwe inzichten en oplossingen voor toekomstige en huidige professionals. Het nieuwe intranet moest dan ook gebruikersvriendelijk én toekomstbestendig zijn.
 • Summa College

  Social Intranet voor Summa College (MBO)

  Summa College had een aantal doelstellingen opgesteld waarbij een sociaal intranet noodzakelijk was. Finalist heeft de gebruiker centraal gesteld en het intranet gerealiseerd in Drupal CMS. Het nieuwe intranet bevat mooie functionaliteiten die het sociale karakter onderstrepen.