Applicatiesoftware in het onderwijs: bouwen of bestellen?

17-06-2016

De invulling van uw ICT strategie is één van de belangrijkste succesfactoren voor uw bedrijfsvoering. In het onderwijs wemelt het van de standaardpakketten. Maar is, met de toenemende concurrentie en kostendruk, een standaardpakket de meest strategische oplossing? Of vormt juist maatwerksoftware de succesfactor voor uw instelling? 

In dit webinar gaan we in op de afweging: Buy or Build. We bieden concrete handvatten om deze afweging goed te kunnen maken. Wij schetsen de risico's en kansen en presenteren succesvolle praktijkvoorbeelden. 

Programma

  • Waar moet ik op letten bij het nemen van een bouw- of bestelbeslissing?
  • Theorie en praktijk
  • Waarom levert maatwerksoftware uw onderwijsinstelling strategisch voordeel op?
  • Is de triade 'business, IT en leverancier' in balans bij uw onderwijsinstelling?
  • Concrete tooling voor het maken van een goede afweging: Welke applicaties moeten juist wel met standaardsoftware en welke juist niet?
  • Praktijk Cases: Maatwerkoplossingen in het onderwijs die het verschil maken