Een mensgerichte aanpak

03-07-2015

Het landschap van online dienstverlening in e-health is aan het veranderen. En het gaat snel. Online dienstverlening binnen zorg neemt alleen maar toe en participatie van patiënten én van zorgprofessionals is inmiddels een belangrijke voorwaarde voor succes. Het gaat niet alleen om de technische revolutie (medische apps, digitalisering, cross platform) maar ook om de focus op zelfredzaamheid (zorg bij de patiënt thuis). Parallel moeten zorginstellingen efficiënter gaan werken omdat kosten onder druk staan. Hoe graag je ook van start wil met ontwikkelen; je zult hoe dan ook éérst aandacht moeten besteden aan de mens, voor je aan de techniek kunt beginnen. Mensgericht ontwerpen dus. Maar hoe pak je dat aan?

Leer in 6 stappen mensgericht ontwerpen

In dit 30 minuten durende webinar presenteren we een succesvolle ontwerp aanpak. In 6 stappen nemen we u mee in een interactief ontwerpproces. Startend met persona’s en eindigend met visuele schermen die aansluiten op gebruikersbehoeften, technische mogelijkheden en uw bedrijfsdoelstelling.

Programma webinar:

- Trends en ontwikkelingen;
- Succesvolle aanpak: mensgericht ontwerpen;
- Aansprekende cases;
- Hulpmiddelen die u zelf kunt gebruiken.