Social intranet en kennisdeling voor zorginstellingen

19-10-2016

Binnen de zorgsector biedt het organiseren van informatie- en kennisdeling rondom (sociale) processen grote kansen. Het snel toegang hebben tot en kunnen delen van deze kennis heeft veel inloed op de kwaliteit en efficiency van de dienstverlening.

De focus in de gehele sector is gericht op het meer centraal stellen van de cliënt, waarbij ook monitoring en zorg op afstand kunnen worden geleverd. Hierbij kunnen ICT en met name sociale communicatieprocessen een waardevolle rol spelen. Voor in- en externe transparantie en zichtbaarheid vormen het persoonlijker maken van de informatievoorziening en het zichtbaar maken van conversaties en gedrag belangrijke ingrediënten om meer 'real-time' te kunnen sturen. Voor medewerkers tenslotte, vooral instromende jongere medewerkers, vormen moderne communicatiemiddelen en manieren van informatievoorziening een belangrijke randvoorwaarde om plezierig te werken.

Programma

  • Trends en aandachtpunten Social Intranetten
  • Slim combineren: Kwaliteitssysteem in een Social Intranet
  • Toelichting van casus inclusief demo: Social Intranet in de zorg
  • Inzoomen op de juiste aanpak en de do & don'ts