Onderwijs en ICT

ROC's, Hogescholen en Universiteiten helpen we iedere dag relevante contextuele informatie uit tal van applicaties op een prettige manier te presenteren. Studenten, docenten en andere doelgroepen zijn meer tevreden en werken meer efficiënt.

Hoe Finalist onderwijs beter en efficiënter maakt

Doelgroepgerichte software

Het maken van moderne portals, intranetten, websites en mobiele apps.

Persoonlijke informatie

Studenten persoonlijke informatie aan te bieden uit tal van expert systemen op één locatie.

Koppelen van systemen

Het integreren van systemen, informatiebronnen en API's in één centrale portal of website.

Samenwerking

Samenwerking tussen docenten mogelijk maken om educatie te verbeteren.

Student centraal

Een integrale digitale onderwijsvisie en ketensamenwerking bieden een mogelijkheid de student centraal te stellen.

Veiligheid

Een veilige data-uitwisseling verhoogt de efficiency en effectiviteit van de onderwijsinstelling.

Data ontsluiten

Goede digitalisering is onmisbaar voor een veilige data-uitwisseling tussen onderwijsinstellingen en partners.

Self Service

Self service en hospitality verbeteren het onderwijsproces en studenttevredenheid.

Plan hier vandaag nog een kennismaking met ons in!

Het onderwijs transformeert nu!

Het onderwijs maakt een digitale transitie door. Moderne, veeleisende studenten verwachten een hoge digitale standaard. Onderwijs verandert onomkeerbaar en het is essentieel dat je niet alleen jouw studenten ontzorgt, maar dat je ook jouw eigen organisatie ontlast.

Student centraal

Als je studentreizen kunt ondersteunen met de juiste digitale oplossingen, ben je klaar voor de toekomst. Op de kansen die ontstaan kan je met moderne, open en flexibele technologie inspelen. Versterk jouw onderwijsorganisatie daarom met een totaalpartner die jouw IT van onder naar boven beheersen en zich richten op dé cruciale afstemming tussen IT-oplossingen. Finalist helpt Universiteiten, Hogescholen en Middelbaar Beroepsonderwijs met software beter onderwijs te geven.

Kennis delen en samenwerken voor digitaal onderwijs op maat

Studenten verschillen sterk in kennis, vaardigheden, talenten, behoeften, ambities en relevante achtergronden.  Zij hebben behoefte aan onderwijs waarbij ze zelf bepalen waar, wanneer en in welk tempo zij studeren, binnen de eigen instelling of daarbuiten. Dat vraagt om meer mogelijkheden om de eigen leerroute te bepalen. ICT kan een sleutelfunctie hebben in het organiseren van persoonlijk en flexibel onderwijs. 

Onderwijs is in een snel tempo aan het digitaliseren. Deze trend stelt ICT-managers voor de uitdaging studenten, docenten, bestuurders en andere medewerkers op het juiste moment te voorzien van alle benodigde informatie. Met als doel te faciliteren dat alle gebruikers op elke gewenste locatie en tijdstip kunnen leren, communiceren en samenwerken. Het werken met persona’s voor de profilering van alle gebruikers en een servicebus als integratielaag helpen onderwijsinformatie via meerdere kanalen goed beveiligd op maat te ontsluiten.

Onderwijssystemen en -applicaties integreren 

Onderwijsinstellingen gebruiken een mix van backoffice-systemen en front office- applicaties waaruit zowel de studenten als docenten en andere medewerkers continu informatie nodig hebben. Voor het realiseren van een toekomstbestendige DLWO is het daarom noodzakelijk alle aanwezige systemen en applicaties te integreren. Dat kan met de API’s en standaardintegraties van de betreffende leveranciers. 

Alleen beperken deze zowel de flexibiliteit van de totale ICT-omgeving en DLWO, als jouw regie over de informatie- en privacybescherming. Omdat DLWO’s veranderende communicatie- en samenwerkingsplatformen zijn voor; alle gebruikers, is het verstandig flexibiliteit, schaalbaarheid en security al in de ICT- architectuur te verankeren. Dat kan door zoveel mogelijk gebruik te maken van open standaarden en leveranciersonafhankelijke systeemintegraties, in de vorm van een zogenaamde enterprise servicebus (ESB). Zo’n ESB integreert via adapters alle onderwijssystemen en onderliggende databases met de applicaties en apparatuur van elke gebruiker.

Cloud vraagstuk

Om als onderwijsinstelling flexibel te zijn in de toekomst is volledig profiteren van de cloud het devies. Hoe zorgt het onderwijs ervoor dat software toepassingen en infrastructuur schaalbaar, veilig en veerkrachtig blijven? 

Met de inzet van clouddiensten kun je jouw processen en organisatie sneller digitaliseren. Maar met het gebruik van clouddiensten komt ook altijd een integratievraagstuk mee. Want hoe kun je jouw on premise ICT laten samenwerken met clouddiensten? Wat is de meest efficiënte manier om verschillende clouddiensten te integreren tot één werkende oplossing? Hoe wisselt u gegevens uit tussen verschillende cloud applicaties zodat u uw processen integraal kunt digitaliseren? Cloud is voor Finalist daarom een breed integratievraagstuk.

Onze kennis van onderwijs en IT komen samen in producten speciaal voor het onderwijs. Gezamenlijk raken deze producten nu al meer dan 175.000 studenten van Universiteiten, Hogescholen en Middelbaar Beroepsonderwijs. Het is fantastisch om bij te dragen aan de maatschappij door: mensen slimmer wijzer laten worden. 

Wat zeggen onze klanten

  • MarcoKoolen

    Open Universiteit
    Open Universiteit en Finalist werken hecht samen om het digitale hart altijd te laten kloppen. Voortdurende optimalisatie en het professionele beheer van onze website door Finalist dragen bij aan ons succes om het karakter van Open Universiteit continue te laten stralen.
  • AlexHoogenboom

    Eduklik
    Dankzij jullie inzet en professionaliteit, kunnen de leerlingen op ieder device en plaats, hun lesmateriaal maken en de docent kan het werk voorzien van feedback en beoordelen.

of bel ons:
088 217 0800