Finalist | Waterschappen en ICT

Waterschappen en ICT

De hoofdtaken van waterschappen zijn: bescherming tegen water, schoon water en voldoende water. Door de bron aan data uit achterliggende systemen op één plek voor de juiste doelgroep te ontsluiten kan informatie eenduidig, beheersbaar en daarmee kostenefficiënter beschikbaar zijn.

Informatie voor de juiste doelgroep op de juiste plek

Architectuurvisie

Vanuit de referentiearchitectuur stellen we waterschappen in staat om de juiste ICT keuzes te maken.

Innovatie

Vanuit een procesgerichte aanpak ondersteunen wij waterschappen bij hun digitale transformatie, zodat zij met gestandaardiseerde processen meer tijd overhouden om zich te richten op hun hoofdtaken en halen we de zorgen weg die digitalisering mogelijk met zich meebrengt.

Integreren en ontsluiten van data

De juiste informatie presenteren we op de juiste plek, op het juiste moment aan de juiste persoon. Het integreren en ontsluiten van data uit en tussen applicaties staat hierbij centraal.

Veiligheid

Een veilige data-uitwisseling verhoogt de betrouwbaarheid en effectiviteit van een waterschap.

Burger participatie

Via een website, dossier of portaal voorzien we in de mogelijkheid voor burgers om bij te dragen aan de dataverzameling van waterschappen.

Transparantie

Digitalisering maakt het mogelijk om een hoge mate van informatievoorziening richting de verschillende stakeholders te realiseren.

Kennismaking inplannen?

Waterschappen: signaleren, interpreteren, organiseren


Waterschappen hebben een belangrijk maatschappelijk takenpakket. Finalist zet haar ICT expertise graag in ten gunste van de samenleving en vindt daar bij de waterschappen voldoende aanknopingspunten voor. Vaak kennen Waterschappen en Hoogheemraadschappen een applicatielandschap met een veelheid aan verschillende applicaties ter ondersteuning van verschillende processen. Kenmerkend voor een divers applicatielandschap is dat een organisatie voor de uitdaging staat om informatie over de verschillende applicaties heen te delen, te onderhouden en te vernieuwen. Door het applicatielandschap onder de loep te nemen zijn kostenreductie en ook eenduidige informatievoorziening het resultaat, waardoor er meer focus is op de kerntaken, de doelstellingen én op de behoeften van alle stakeholders in de organisatie.

Wij geloven dat de beste aanpak start bij de kern, bij de basis. Daarom start Finalist het proces om tot een passende ICT oplossing te komen bij de architectuurvisie van een waterschap en toetst zij deze aan de referentiearchitectuur van waterschappen: WILMA. Door WILMA als basis te gebruiken bij het maken van ICT keuzes, naast het enerzijds definiëren van SMART organisatiedoelstellingen en anderzijds het ophalen van de gebruikersbehoeften helpen wij waterschappen bij het maken van passende en duurzame ICT keuzes. Een bepaalde mate van digitalisering of digitale transformatie kan een gevolg zijn van de keuzes die gemaakt worden, ook dat proces ondersteunen wij, zodat de gekozen oplossing niet op zichzelf staat maar een logisch gevolg is van de fase waarin een waterschap zich bevindt.

Door goed te kijken naar het applicatielandschap zijn we in staat om met een efficiëntere en een beter beheerbare oplossing te komen. Doel is de juiste informatie te ontsluiten en te tonen op het juiste moment, voor de juiste persoon op de juiste plek. Niet nog een applicatie erbij maar een middel/oplossing om het landschap te vereenvoudigen en waar mogelijk de data te verrijken. Om te voorkomen dat data dubbel wordt opgeslagen én om de applicaties efficiënt te gebruiken, is het zinvol om applicaties te integreren of te ontsluiten. Daarnaast moet de applicatieomgeving ook in staat zijn om mee te bewegen met ontwikkelingen in de organisatie, zodat er ruimte is voor innovatie. Voordeel van het koppelen van systemen of applicaties is dat de data consistent blijft en applicaties beter op elkaar afgestemd zijn. Zo wordt informatie over meerdere bedrijfsprocessen gedeeld, zonder dat de kennis van de applicaties verloren gaat.

De WILMA is een geheel aan architectuurmodellen en –principes die relevant zijn voor alle waterschappen. Ze vormen een referentie voor de waterschappen, in de zin dat de modellen en principes gebruikt kunnen worden om onderling afspraken te maken. Ook kunnen de modellen en principes door de waterschappen als startpunt gebruikt kunnen worden voor het invullen van een enterprise architectuur voor het eigen waterschap. De referentiearchitectuur is een hulpmiddel om meer samenhang tussen ICT en bedrijfsvoering te krijgen en hierdoor ook om meer samenhang tussen strategie en uitvoering te bereiken. Daarmee wordt de ICT oplossing een innovatief middel dat genoeg draagvlak kent binnen de organisatie, zodat de kans op succes zo groot mogelijk is. Doel is tot een oplossing te komen die daadwerkelijk waardevol is voor de mensen die ermee gaan werken.

Wat zeggen onze klanten?

  • IlseKlaarenbeek

    Cumela
    “Trots! Na een jaar brainstormen, creatieve sessies, schrijven, vullen en sprinten... staan onze nieuwe huisstijl en website vanaf nu online. Het laat zien wie we zijn: een professionele en praktische brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en infra. Dank voor de fijne samenwerking.”
  • MaartenFischer

    Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
    Als ik mij bedenk hoe de samenwerking met Finalist verloopt dan kan ik daar eenvoudig op antwoorden: transparantie, gewoon doen wat afgesproken is en geen zorgen voor mij als klant.

of bel ons:
088 217 0800