Woningcorporaties en ICT

Woningcorporaties en ICT

Woningcorporaties verwezenlijken doelstellingen en ambities door een heldere digitale visie, degelijke software ontwikkeling en slimme integratie van diverse applicaties. Finalist heeft de woningcorporatie consultants, het integratie trackrecord en het technische vakmanschap om jouw woningcorporatie digitale koploper te maken.

Hoe ICT woningcorporaties efficiënter maakt:

Architectuurvisie

Vanuit de referentiearchitectuur principes zoals vastgelegd in de CORA stellen we woningcorporaties in staat om de juiste ICT keuzes te maken.

Innovatie

Vanuit een procesgerichte aanpak ondersteunen wij woningcorporaties bij hun digitale transformatie, zodat zij met gestandaardiseerde processen meer tijd overhouden om service te bieden. Zo worden processen minder foutgevoelig en worden taken beter uitgevoerd.

Integreren van data

De juiste informatie presenteren we op de juiste plek, op het juiste moment aan de juiste persoon. Het integreren van bestaande applicaties staat hierbij centraal.

Veiligheid en AVG

Een veilige data-uitwisseling verhoogt de betrouwbaarheid en effectiviteit van een woningcorporatie.

Huurder centraal

Via een website, dossier of portaal voorzien we in de informatiebehoefte van huurders, aannemers en medewerkers.

Ontsluiten van data

Door informatie te ontsluiten uit verschillende applicaties is het mogelijk om de juiste data veilig op de juiste plek te presenteren.

Plan hier vandaag nog een fysieke of digitale kennismaking met ons in!

Finalist voor WoningcorporatiesWoningcorporaties: kostenefficiënt, inzichtelijk en innovatief


Wij streven naar het leveren van een actieve bijdrage aan organisaties met een maatschappelijke focus. Woningcorporaties hebben die focus en daarmee kunnen wij vanuit ICT waarde leveren aan onze samenleving. In Nederland zijn ruim 300 woningcorporaties, die samen verantwoordelijk zijn voor zo’n 2,4 miljoen huurwoningen en waarvoor ruim 25.000 mensen in allerlei functies werken. Dat betreft een groot aantal stakeholders met ieder zijn specifieke verwachtingen en behoeften.

Uiteindelijk gaat het bij het juist toepassen van ICT binnen organisaties om het goed begrijpen van al die stakeholders in het proces. Het luisteren naar en het ophalen van behoeften. In het geval van woningcorporaties kijken we o.a. naar: huurders, medewerkers en aannemers. Door het ondersteunen van de corporatiedoelstellingen en het ondersteunen van alle belanghebbenden kan ICT van betekenis zijn voor woningcorporaties. Kostenreductie, innovatieve oplossingen en een betere informatievoorziening zijn het gevolg. 

Wij geloven dat de beste aanpak start bij de kern, bij de basis. Daarom start Finalist het proces om tot een passende ICT oplossing te komen bij de architectuurvisie van een woningcorporatie en toetst zij deze aan de referentiearchitectuur van woningcorporaties: CORA. Door CORA als basis te gebruiken bij het maken van ICT keuzes, naast het enerzijds definiëren van SMART organisatiedoelstellingen en anderzijds het ophalen van de gebruikersbehoeften helpen wij woningcorporaties bij het maken van passende en duurzame ICT keuzes. Een bepaalde mate van digitalisering of digitale transformatie kan een gevolg zijn van de keuzes die gemaakt worden. Ook dat proces ondersteunen wij, zodat de gekozen oplossing niet op zichzelf staat maar een logisch gevolg is van de fase waarin een woningcorporatie zich bevindt.

Door goed te kijken naar het applicatielandschap zijn we in staat om met een efficiëntere en beter beheerbare oplossing te komen. Doel is de juiste informatie te ontsluiten en te tonen op het juiste moment, voor de juiste persoon op de juiste plek. Niet nog een applicatie erbij maar een middel/oplossing om het landschap te vereenvoudigen en waar mogelijk de data te verrijken. Om te voorkomen dat data dubbel wordt opgeslagen én om de applicaties efficiënt te gebruiken, is het zinvol om applicaties te koppelen en/of te integreren. Daarnaast moet de applicatieomgeving ook in staat zijn om mee te bewegen met ontwikkelingen in de organisatie, zodat er ruimte is voor innovatie. Voordeel van het koppelen van systemen of applicaties is dat de data consistent blijft en applicaties beter op elkaar afgestemd zijn. Zo wordt informatie over meerdere bedrijfsprocessen gedeeld, zonder dat de kennis van de applicaties verloren gaat.

Uiteraard verschillen woningcorporaties van elkaar, maar een groot deel van de werkzaamheden, taken en processen komt wel overeen. Door de overeenkomsten te gebruiken en de bedrijfsvoering te verbeteren, zijn diverse woningcorporaties uit eigen initiatief gestart met het ontwikkelen van de referentiearchitectuur. CORA is daarmee een hulpmiddel om meer samenhang tussen ICT en bedrijfsvoering te krijgen en hierdoor ook om meer samenhang tussen strategie en uitvoering te bereiken. Daarmee wordt de ICT oplossing een innovatief middel dat genoeg draagvlak kent binnen de organisatie, zodat de kans op succes zo groot mogelijk is. Doel is tot een oplossing te komen die daadwerkelijk waardevol is voor de mensen die ermee gaan werken.

Wat zeggen onze klanten?

  • AdriHofenk

    Woonstichting Viveste
    “Finalist heeft in korte tijd met ervaren consultants de thermometer in onze ICT-omgeving en -organisatie gestoken. We weten nu waar we staan en hoe we moeten handelen om onze digitale ambities richting huurders en partners waar te maken.”
  • IlseKlaarenbeek

    Cumela
    “Trots! Na een jaar brainstormen, creatieve sessies, schrijven, vullen en sprinten... staan onze nieuwe huisstijl en website vanaf nu online. Het laat zien wie we zijn: een professionele en praktische brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en infra. Dank voor de fijne samenwerking.”

of bel ons:
088 217 0800