Projecten

Finalist verbindt mensen en organisaties, mensen binnen organisaties en organisaties met belangengroepen. Onze ruime ervaring in zorg, onderwijs en andere markten zorgt ervoor dat we veel resultaat hebben gecreëerd. Het uitgebreide projecten portfolio geeft concreet inzicht in het bereikte resultaat.

 • Universiteit Maastricht

  Corporate onderwijs website voor Universiteit Maastricht

  De website van de UM was aan vernieuwing toe. Studenten, medewerkers en externen gaven aan dat ze de informatie die ze zochten niet konden vinden vanwege de ondoorzichtige menu-indeling en de niet-adequaat-werkende zoekmachine.
 • OpenUniversiteitHeerlen

  Corporate website voor Open Universiteit Heerlen

  De website van de OU voldeed niet meer aan de eisen die de OU stelt aan haar corporate site. Dit betrof zowel de informatiestructuur, het design als de achterliggende techniek van de website. De website moet de positionering van de OU versterken en aansluiten bij de behoefte van de toekomstige student. 
 • Scalda

  Corporate onderwijs website en subsites voor Scalda (MBO)

  Scalda is een school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwasseneducatie. Vanuit elf kleinschalige, vakgerichte colleges en vanuit CIOS Goes-Breda, MBO Dans Goes-Breda en Martitiem en Logistiek College De Ruyter verzorgen zij onderwijs voor verschillende sectoren.
 • Een nieuw systeem voor Vluchtelingen Werk Nederland

  VluchtelingenWerk Nederland is een grote vrijwilligersorganisatie die door heel Nederland de belangen van politieke vluchtelingen in het algemeen behartigt, de vluchtelingen begeleidt bij hun asielprocedure en gezinshereniging. Het systeem van VWN was technisch verouderd en dus hadden zij de wens voor een nieuw VluchtelingenVolgSysteem.
 • 'sHeerenLoo

  Cliëntenportaal Jouw Internet Portaal van 's Heeren Loo

  ’s Heeren Loo Zorggroep helpt mensen met een verstandelijke beperking hun leven in te vullen zoals zij dat zelf willen. ‘s Heeren Loo had de wens om mensen met een verstandelijke beperking gebruik te kunnen laten maken van internettoepassingen in een veilige omgeving, aangepast aan het kunnen van haar cliënten.
 • Dianet

  Corporate zorg website van Dianet

  De vorige website was sterk verouderd en totaal niet meer van deze tijd: heel statisch en een verouderd CMS om mee te werken. De nieuwe website moet een completer beeld van de zorgverlening, samenwerkingsmogelijkgeden en de organisatie geven.
 • Digitaal handboek voor Surplus Zorggroep

  Surplus Zorgroep biedt een gevarieerd aanbod op het gebied van zorg, wonen en welzijn in West- en Midden-Brabant. Surplus had de wens voor een nieuw interactief kwaliteitshandboek. 
 • Universiteit Utrecht

  Corporate onderwijs website voor Universiteit Utrecht

  Met een slimme herbruik van componenten, heeft Universiteit Utrecht nu een multisite op Drupal. In een half jaar tijd zijn twee websites ontwikkeld, die de Universiteit Utrecht helpen zich extern te profileren.
 • Jaarbeurs

  Serviceportaal voor alle klanten Jaarbeurs Utrecht

  Om alle zaken rond beursvoorbereidingen te regelen, moest de klant minimaal drie keer inloggen. Jaarbeurs wilde de beursvoorbereidingen voor klanten vergemakkelijken door middel van een Serviceportaal, waarin de vijf systemen worden gekoppeld.
 • 'sHeerenLoo

  Medewerkers- portaal voor 12.000 medewerkers 's Heeren Loo

  ’s Heeren Loo Zorggroep helpt mensen met een verstandelijke beperking hun leven in te vullen zoals zij dat zelf willen. ‘s Heeren Loo streeft naar gebruiksgemak van bestaande applicaties en de integratie met verschillende applicaties voor haar medewerkers. In het kader daarvan wilde zij haar medewerkers een digitale omgeving bieden, die de werkprocessen ondersteunt. Digitaal samenwerken stond centraal en informatie moest eenvoudig gevonden kunnen worden.
 • Mirro

  Online screener voor psychische aandoeningen

  Finalist realiseerde voor Stichting Mirro het screenings- en zorgtoewijzingsinstrument. Deze screener ondersteunt zorgprofessionals om mensen waarbij psychische klachten worden vermoed, op efficiënte en gestructureerde wijze naar passend zorg te leiden.
 • AmsterdamMuseum

  Corporate Website voor Amsterdam Museum

  De nieuwe website is een corporate website die gebruikersvriendelijker is voor de bezoeker, qua contentbeheer gemakkelijker is voor de diverse collega's die met de website werken en de vindbaarheid van de website is verbeterd.
 • Moog

  Maatwerk simulatie applicatie voor Moog (specialist in motion control)

  Moog wilde een applicatie die de onderstellen van vliegtuig- en autosimulatoren kan aansturen voor testen en onderhoud. Vanuit deze wens is het Moog Global Simulation GUI project ontstaan. Het belangrijkste van dit project is de gemeenschappelijke realtime user interface. 
 • Hogeschool Utrecht

  Onderwijs integratie platform voor Hogeschool Utrecht

  Hogeschool Utrecht wil de informatievoorziening optimaliseren. Finalist heeft hiervoor een data model ontwikkeld en er zijn applicaties ontsloten via dit platform, waaronder diverse SaaS applicaties.
 • Luchtverkeersleider

  Werken bij de Luchtverkeers- leiding Nederland

  De vorige werkenbij-website was geheel verouderd, zowel qua techniek als qua opzet en uitstraling. De verouderde techniek zorgde ervoor dat veel geïnteresseerden voortijdig afhaakten, omdat het sollicitatieformulier op hun Apple-devices (Flash) en mobiele devices niet werkte. 
 • Brocacef

  Corporate zorg website en geïntegreerd portaal

  Brocacef is een groep van ondernemingen die medicijnen, hulpmiddelen en diensten aan de zorgsector en consumenten levert. Finalist heeft in nauwe samenwerking met Brocacef een volledig nieuwe website en een klantenportaal gerealiseerd.
 • Mutsaersstichting

  Social zorg intranet met kwaliteits- omgeving

  Bijzonder aan dit project is de introductie van het online Kwaliteitshandboek. Hiervoor is in Drupal een volwaardig document management systeem (DMS) geïntegreerd.
 • Modemuze

  Interactief en participatief community platform

  Zeven musea bundelen hun krachten als Modemuze. Verschillende mode-experts voorzien de website van actuele informatie, waardoor een dagelijkse import ontstaat van ruim 40.000 collectie items in het CMS.
 • Zuyd Hogeschool

  Digitale Leer- en Werkomgeving voor Zuyd Hogeschool

  Zuyd Hogeschool draagt bij aan de ontwikkeling van professies. Samen met de omgeving ontwikkelen zij nieuwe inzichten en oplossingen voor toekomstige en huidige professionals. Het nieuwe intranet moest dan ook gebruikersvriendelijk én toekomstbestendig zijn.
 • Nictiz

  Acuut Zorgportaal voor medische behandel- capaciteit 25 ziekenhuizen

  Met het Acuut Zorgportaal zien SEH- en meldkamermedewerkers in één oogopslag in welk ziekenhuis een patiënt terecht kan. Zo kan de patiënt sneller worden opgenomen en worden levens gered. Er doen al 26 ziekenhuizen en 6 meldkamers mee en dit aantal groeit met de dag.
 • Rijnstate

  Online arbeidsmarkt- communicatie met koppelvlakken

  De vorige werken-bij website van Rijnstate was niet goed vindbaar, straalde niet genoeg energie uit en had onvoldoende mogelijkheden om de employer brand uit te dragen. Aan Finalist is gevraagd om de online identiteit te ontwikkelen en de recruitment website te realiseren.
 • Wikiwijs

  Onderwijs Communicatie Platform met grootste aanbod leermiddelen van NL

  Minister Plasterk lanceerde in de vorige kabinetsperiode zijn toekomstvisie op het onderwijs. Met "Wikiwijs" zullen leraren in de toekomst hun eigen lesmateriaal online ontwikkelen en delen met andere scholen.
 • Surf

  Onderwijs Communicatie Platform voor SURF

  Alle kennis, informatie, projecten en diensten van SURF en haar werkmaatschappijen zijn tegenwoordig te vinden op de nieuwe, gezamenlijke website. Finalist realiseerde de website met Hippo CMS.
 • NRC Media

  Single Sign On (SSO) voor online artikelen NRC Media

  Door de toenemende digitalisering van nieuwsmedia is kwaliteit en continuïteit van IT-systemen cruciaal. Voor de authenticatie van haar online diensten voert Finalist het beheer van het Single Sign On systeem.
 • MyTomorrows

  Maatwerk zorg applicatie voor myTomorrows

  Het is voor het eerst dat uitvinders van medicijnen, artsen en patiënten bij elkaar worden gebracht in de community van MyTommorows. Hierdoor krijgen uitbehandelde en chronisch zieke patiënten versneld toegang krijgen tot innovatieve medicijnen. 
 • Maatwerk webapplicatie voor Stratech Booking

  Stratech Booking is een gebruikersvriendelijk, flexibel en betaalbaar online reserveringssysteem dat speciaal is ontwikkeld voor kleine recreatiebedrijven, zoals minicampings en B&B's, tot 50 accommodaties.
 • Innovam

  Learning Content Management System voor educatieve content

  De continue beweging in de mobiliteitsbranche stelt hoge eisen aan de werknemers, wat vraagt om goede opleidingen. Maar hoe zorg je ervoor dat lesmateriaal actueel blijft in een sector die voortdurend in beweging is?
 • VOraad

  Ouderbetrokken- heid bij loopbaan- oriëntatie voor VO-raad

  Leerlingen maken in het voortgezet onderwijs keuzes die belangrijks zijn voor hun verdere loopbaan. Ouders zijn hierbij de belangrijkste beiïnvloeders en gesprekspartners. Toch worden ouders beperkt betrokken bij LOB-activiteiten op scholen. 
 • Cendris

  Datavisualisatie in doelgroepgerichte applicatie voor Cendris

  Vragen als "waar woont mijn doelgroep", "wat zijn hun kenmerken" en "hoe kan ik ze het beste bereiken" ziet elk bedrijf graag beantwoord. Zo ook Cendris.
 • Blue Sky Group

  Multi-site platform voor pensioen- communicatie

  Blue Sky Group voert alle activiteiten uit om pensioenregelingen op te zetten, uit te voeren en te beheren. De opdrachtgevers van Blue Sky Group streven naar een hoog professioneel niveau van de uitvoering van de pensioenregeling.
 • Algemene Bestuursdienst

  Informatie- gerichte website volgens webrichtlijnen

  De Algemene Bestuursdienst had behoefte aan een nieuwe website. Deze moest voldoen aan de juiste rijkshuisstijl, de webrichtlijnen en moest beter aansluiten op de doelgroep. De website is gebouwd op Hippo CMS.
 • Nuffic

  Informatie- platform met widgets voor Nuffic

  Buitenlandse studenten moeten een ingewikkeld en langdurig proces doorlopen om te kunnen studeren aan een Nederlandse HBO. Finalist heeft hiervoor een platform gerealiseerd wat informatie van verschillende bronnen samenbrengt en middels integratieservices aanbiedt.
 • 'sHeerenLoo

  Corporate Zorg Website voor 's Heeren Loo

  ’s Heerenloo Zorggroep is een van de grootste zorginstellingen van Nederland voor mensen met een verstandelijke beperking. Haar corporate website was verouderd en in haar nieuwe internetstrategie moest portal-technologie een prominente plaats krijgen. Een projectteam van Finalist heeft een nieuwe website gebouwd, inclusief een locatievinder door gebruik te maken van Liferay Portal.
 • Uitgeverij Dubbelklik

  #1 Lesmateriaal voor het VMBO

  Op dit moment verzorgt Dubbelklik de intersectorale lessen voor ongeveer 35.000 leerlingen in het VMBO. Het LOB dossier is een systeem waarin vragen, opdrachten en documenten rondom de oriëntatie en toekomstige loopbaan van de leerling kunnen worden vastgelegd.
 • Brancheorganisatie website voor Cumela

  Cumela is dé brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en infra en heeft als doel te informeren, verbinden, ontzorgen en ondersteunen. Nederland telt ruim 3.000 bedrijven (en circa 30.000 betrokken vakmensen) die werken in groen, grond en infra. Deze ondernemers realiseren samen een sectoromzet van ruim vier miljard euro en zij investeren voortvarend in productief en innovatief materieel.
 • RNHB

  Nieuwe website voor RNHB op basis van Liferay portaal technologie.

  RNHB is begin 2018 zelfstandig verder gegaan als aanbieder van hypothecair krediet, met een eigen AFM-vergunning. Deze nieuwe start vroeg om een hernieuwde positionering in de markt. De website vervult hierin een prominente rol en kreeg een nieuwe frisse uitstraling. De website wordt daarnaast uitgebouwd met diverse portalen voor medewerkers, klanten én intermediairs.
 • Ambulancezorg Nederland

  Realtime ontsluiten van zorggegevens voor Ambulancezorg Nederland

  Finalist heeft een berichtenverkeersysteem ontwikkeld: LS-DV. Het systeem zorgt ervoor dat patiënteninformatie vanuit de ambulance naar het ziekenhuis van bestemming wordt verzonden.
 • Mijn Eurocross voor snel inzicht en actuele informatie

  Eurocross biedt als alarmcentrale hulp aan mensen op het moment dat het er echt toe doet, waar ook ter wereld. Dit doen zij voor de klanten van de opdrachtgevers. Onderdeel van haar diensten zijn medische - en reishulpverlening en pech – en ongevalshulpverlening.
 • BrandWijzer

  De online applicatie van BrandWijzer

  BrandWijzer is dé online applicatie om integraal risico's in te schatten en de samenhang en impact van maatregelen af te wegen. Zo komt u tot afgewogen keuzes in het voorkomen van brand en het beperken van de gevolgen ervan.
 • ROCA12

  Corporate websites voor iedere school

  In het voorjaar van 2016 heeft onze klant ROC A12 onze hulp ingeroepen bij de lancering van hun nieuwe merkenstrategie. De nieuwe merkenstrategie die in 2016 geïnitieerd is, hield in dat de verschillende scholen (locaties) ieder met hun eigen merknaam in de markt werden gezet.
 • Summa College

  Corporate onderwijswebsite met multichannel strategie voor Summa College (MBO)

  Naast de overkoepelende website van Summa College, onderhielden verschillende scholen en opleidingen een eigen website. Deze werden decentaal onderhouden en waren nauwelijks op elkaar afgestemd. Finalist heeft voor dit probleem gekozen voor een multi-channel strategie.
 • MBOraad

  Corporate onderwijswebsite voor MBO-raad

  De 21e eeuw vraagt om nieuwe beroepsvaardigheden, hiervoor is een mbo nodig dat aansluit op die nieuwe vaardigheden en op beroepen van de toekomst. De nieuwe website van MBO Raad sluit hier volledig op aan.
 • Universiteit Utrecht

  Bachelorwebsite met studiekiezer voor Universiteit Utrecht

  Op 1 oktober 2013 heeft Marjan Oudeman, voorzitter van het College van Bestuur, de nieuwe UU-website voor bachelorstudiekiezers gelanceerd. Deze site helpt studiekiezers bij het maken van hun studiekeuze en moet net als matching bijdragen aan het verlagen van uitval in het eerste jaar.
 • MyEUR

  Een portaal waar de student centraal staat voor de Erasmus Universiteit

  Om het portaal tot stand te brengen, is er met een multidisciplinair team scrum gewerkt. Een studentenpanel is continu betrokken geweest bij de ontwikkeling om de gebruikersbehoeften van studenten te kunnen verwoorden. De student staat centraal.
 • Marnix Academie

  Digitale Leer- en Werkomgeving voor Marnix Academie

  Onderwijsinstellingen maken voor het ondersteunen van het onderwijsproces massaal gebruik van elektronische leeromgevingen (ELO’s). Zo ook de Marnix Academie.
 • UM-BROS

  Het project Budget en Realisatie Onderwijs Systeem van de UM

  Vanwege de grote hoeveelheid handelingen en de foutgevoeligheid in het voormalige wervingsproces, en de veelal pas achteraf geconstateerde budgetoverschrijdingen in uren, heeft het Onderwijsinstituut van de Universiteit Maastricht het project Budget en Realisatie Onderwijs Systeem (BROS) geïnitieerd.
 • Licentie borg systeem voor Koninklijke Boom uitgevers

  Finalist bouwt systeem op maat voor borging licenties digitale content van Koninklijke Boom uitgevers.
 • Summa College

  Social Intranet voor Summa College (MBO)

  Summa College had een aantal doelstellingen opgesteld waarbij een sociaal intranet noodzakelijk was. Finalist heeft de gebruiker centraal gesteld en het intranet gerealiseerd in Drupal CMS. Het nieuwe intranet bevat mooie functionaliteiten die het sociale karakter onderstrepen.
 • Spotta

  Self Service Portaal voor Spotta

  De wens van Netwerk VSP was met name om klanten beter te kunnen bedienen. Finalist heeft voor Netwerk VSP het Self Service portaal gerealiseerd. Hiermee hebben klanten de controle in het versturen van huis-aan-huis folders naar geselecteerde gebieden en doelgroepen.
 • ICT-scan voor woningcorporatie Viveste

  ICT-scan voor woningcorporatie Viveste
 • Koninklijke bibliotheek

  Geïntegreerd extranet voor Openbare Bilbliotheken

  Vanuit de kracht van het geschreven woord draagt de KB bij aan een slimmer, vaardiger en creatiever Nederland. Dit doet de KB samen met vele partners in het domein van de openbare bibliotheken, het erfgoed en de wetenschap.