Enterprise Service Bus ESB

Hoe gaan organisaties om met de communicatie tussen IT-systemen stand-alone en in de cloud? Worstelt u met Service Oriented Architecture, Master Data Management, Master File Transfer en Messaging?

Als u meerdere systemen binnen uw applicatielandschap met elkaar wilt laten communiceren, dan staat u voor de keuze: het direct aan elkaar koppelen van deze systemen of de communicatie laten verlopen via een gespecialiseerde applicatie: een Enterprise Service Bus (ESB). De realisatie van een dergelijke architectuur is één van de specialismen van Finalist.

Orchestratie van informatie

In plaats van meerdere koppelingen tussen applicaties wordt er per applicatie slechts één koppeling met de ESB gerealiseerd. Hierdoor wordt het applicatielandschap stukken vereenvoudigd en is de communicatie tussen de applicaties te monitoren. De ESB-technologie maakt het mogelijk om tussen applicaties berichten uit te wisselen, berichten te routeren, te transformeren en te combineren. Dat hier tal van voordelen worden bereikt, is evident.

Er zijn diverse open source producten beschikbaar, elk met hun eigen karakter, waarmee applicatie-integratie gerealiseerd kan worden. Een bekende open source ESB is bijvoorbeeld Red Hat JBoss Fuse (voorheen Apache Service Mix). Finalist verzorgt applicatie-integratie met behulp van deze open source producten waarbij afhankelijk van de vraag het beste product wordt ingezet

Meer weten over ESB?

Gerelateerd Project - Ambulancezorg Nederland

 • Realtime ontsluiten van zorggegevens

  Ambulancezorg Nederland

  Opdrachtgever: Ambulancezorg Nederland

  Ambulancezorg Nederland is dé sectororganisatie voor de ambulancezorg. De organisatie biedt verschillende vormen van ondersteuning aan de Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV-en), ambulanceorganisaties en de professionals die bij hen werken. Ook behartigt zij de collectieve belangen van de sector. Er zijn 5.040 mensen werkzaam in de ambulancezorg, waarvan er 4.430 tot het rijdend personeel en de meldkamer gerekend kunnen worden.

  Vraag

  De vraag die gesteld is vanuit Ambulancezorg Nederland is: 'Bouw een oplossing die er voor zorgt dat de digitale uitwisseling van gegevens met de Spoedeisende hulp (SEH) van ziekenhuizen en met huisartsen geoptimaliseerd wordt. De ambulance teams verzamelen patiëntgegevens die via mobiele toepassingen moet kunnen worden verzonden via het LS-DV.'

  Oplossing
  Na zorgvuldige voorbereiding heeft RAV UMCG Ambulancezorg de pilot succesvol afgerond waarin de Spoedeisende Eerste Hulp van het Sint Antonius Ziekenhuis Sneek vanuit de ambulance direct patiëntgegevens doorkreeg mbv de LS-DV. Tijdens de pilot bleken de verschillende systemen prima te functioneren. De positieve ervaringen maken dat er de komende tijd meer ziekenhuizen worden benaderd om aan te sluiten op de landelijke server Digitale Vooraankondiging.

  Samenwerking

  De samenwerking kenmerkt zich door de resultaatgerichte aanpak en flexibiliteit. In het verleden zijn er diverse waterval projecten uitgevoerd, echter hebben we samen met Ambulance Zorg Nederland besloten om over te gaan naar een Agile projectmethodiek, Scrum. Deze aanpak past beter bij het samenwerkingsverband waarbij flexibiliteit en resultaat hoog in het vaandel staat.

  Bij de realisatie van projecten hebben we terugkerende vaste momenten waarbij Ambulance Zorg Nederland de prioriteit bepaalt en toelichting geeft over de wensen én de toegevoegde waarde, het development team oplossingsrichtingen bedenkt en toetst bij Ambulance Zorg Nederland, de kosten baten worden afgewogen en resultaten van de sprint worden gepresenteerd en feedback verkregen wordt. Door deze manier van werken maken we gezamenlijk snel stappen en verbeteren we het systeem continu. Finalist kan zorgen voor frequente opleveringen van nieuwe versies die nog beter aansluiten op de behoefte van Ambulance Zorg Nederland.

  Resultaat

  Het systeem is gerealiseerd met Enterprise Service Bus technologie (Fuse) om een robuuste berichtenverwerking en ondersteuning te faciliteren.

  Brochure: Landelijkse Server Digitale Vooraankondiging