Zorg in de ICT - de harde cijfers

De ICT-manager in de zorg heeft te maken met een aantal fikse uitdagingen: Hoe optimaliseert hij de IT-infrastructuur, de continuïteit en stabiliteit en houdt hij grip op de kosten, maar kan hij toch innoveren?

Een aantal onderzoeksresultaten uitgelicht:

  • 90% van de zorginstellingen bieden nog geen patiëntgegevens aan via een online beveiligd portaal

  • 58% van de instellingen binnen de Cure werken niet met elkaar samen

  • 51% van de respondenten uit de zorg geven aan dat zij alleen een statisch rapport in hun EPD/ECD kunnen maken, nog geen analyses en rapporten vanuit één omgeving

  • De respondenten uit de zorg geven aan dat de medewerkers uit de zorg de meeste aandacht verdienen voor een digitaal verbeterproject