'Trends in de Zorg' trendrapport 2016

ICT-managers in de zorg staan de komende tijd voor interessante uitdagingen. Ze krijgen door de toegenomen marktwerking en strategische keuzes de komende jaren te maken met veranderingen op het gebied van snelheid, risicomanagement en security. Vanuit technisch perspectief moet men anticiperen op ehealth, groeiende hoeveelheid data en Internet of Things.

Hoe gaat u invulling geven aan die veranderingen en wat betekent dat voor uw ICT omgeving?

  • Specialiseren versus generaliseren
  • Verschuiving naar ambulante en semimurale zorg
  • Welzijn voorkomt zorg
  • Internet of Things
  • Van cliënt/patiënt 2.0 naar mens 3.0
  • Informatie over én van cliënten/patiënten

Bekijk het trendrapport