laat je inspireren best practices

In het innovatierapport heeft u kunnen lezen dat dat de zorg momenteel aan de vooravond staat van digitale transformatie als gevolg van ICT-innovaties. Een onomkeerbare digitale revolutie, die zowel gevolgen heeft voor elke zorgprofessional als de ICT-verantwoordelijken van ziekenhuizen en andere zorginstellingen. 

De impact van ICT op mijn organisatie

Wat zijn de belangrijkste trends in de zorg en implicaties daarvan voor de gebruikte ICT-systemen en -infrastructuren? Hoe ga je hiermee aan de slag en hoe groot is de impact op uw organisatie? 

Heel veel vragen waar we samen een antwoord op dienen te bedenken. Maar niet voordat we de ontwikkelingen in de zorgsector beter in kaart hebben.

Belangrijke trends voor 2016 en verder...

  1. Specialiseren versus generaliseren
  2. Verschuiving naar ambulante en semimurale zorg
  3. Van cliënt/patiënt 2.0 naar mens 3.0

Hieronder vindt u een aantal best practices die bedrijven in samenwerking met Finalist hebben gerealiseerd die inzicht geven in:

1. Specialiseren versus generaliseren

Als gevolg van de toegenomen marktwerking worden zorgverleners gedwongen keuzes te maken over de mate van specialiseren, met alle bijbehorende sonsequenties voor hun organisatie. 

Continueren versus innoveren
Wie zich met specialisaties wil onderscheiden in de markt, moet uiteraard meer investeren in innovatie om voorop te kunnen lopen. Door de toegenomen marktwerking en strategische keuzes krijgt u de komende jaren te maken met uitdagingen op het gebied van snelheid, ricicomanagement en security. 

Meer hierover in de best practices van:

2. Verschuiving naar ambulante en semimurale zorg

Zorgverlening is al een aantal jaren aan het verschuiven van intramuraal, naar ambulant en semimuraal. Voor ziekenhuizen en andere zorgaanbieders heeft deze trend vergaande gevolgen voor de patieënt-gerelateerde informatiestromen en communicatie. 

Wie krijgt toegang tot welke informatie?
Het toegankelijk maken van informatie buiten de eigen organisatie brengt echter nieuwe risico's met zich mee. Alle extern benodigde informatie moet zo veilig mogelijk toegankelijk gemaakt worden. Hieronder ziet u hoe Finalist dit voor een zorginstelling gerealiseerd heeft.

Meer hierover in de best practices van:

3. Van cliënt/ patiënt 2.0 naar mens 3.0

Cliënten en patiënten nemen steeds meer de regie over hun zorgproces in eigen. Deels vanwege de kosten, deels vanwege de mogelijkheden tot zelfdiagnose. Zorgverleners kunnen daarop inspelen door betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid en medeverantwoordelijkheid van hun cliënten en patiënten serieus te nemen en meer op gelijkwaardige basis met ze te gaan samenwerken.

Integreren en faciliteren
Daarom worden artsen in ziekenhuizen en andere zorginstellingen steeds vaker geconfronteerd met deze aanvullende informatie om de juiste diagnose te stellen. Hoe gaat u het gebruik daarvan integreren en faciliteren binnen de bestaande ICT-infrastructuur?  

Meer hierover in de best practives van:

De oplossing: MedAppScan

Slimme apparaten bieden steeds meer mogelijkheden om de gezondheid van patiënten te meten. Maar waarom zou u voor elk apparaat een andere inlog en applicatie gebruiken? Finalist integreert uw medische én technische informatiestromen in één gebruiksvriendelijk dashboard. Daarmee legt u kruisverbanden en maakt u diepte-analyses die voorheen niet mogelijk waren.

Highlights MedAppScan:

  • lagere kosten door minder koppelvlakken
  • betere zorg dankzij superieur inzicht in medische data
  • eenvoudig apparaten koppelen en uitbreiden
     

 

Bekijk de MedAppScan