Corporate Onderwijswebsite

De doelgroepgerichte corporate onderwijswebsite verbetert de instroom en beperkt uitstroom van studenten door ondersteuning van de verschillende studentreizen.

Waarom een onderwijswebsite?

Het werven van nieuwe studenten, de corporate profilering en het ondersteunen en adviseren van studenten komen samen in de onderwijswebsite. De marketing- en communicatiedoelstellingen voor deze speerpunten zullen behaald moeten worden. Daarom is het wenselijk om de verscheidene doelgroepen binnen hun eigen context gedreven, vanuit behoefte en beleving, met de website te bedienen. 

Soepele studentreizen

De onderwijswebsite kan worden ingericht vanuit de behoefte en beleving van de verschillende doelgroepen. De voor hen relevante informatie staat centraal in de manier waarop content wordt aangeboden. Daarbij is het van belang dat iedere bezoeker snel en eenvoudig zijn weg vindt op de website, gedreven door een actuele behoefte. Belangrijk is dat de doelgroep zelf keuzes maakt in zijn of haar studentreis. De te realiseren website is meer dan vakinhoudelijke informatie. Het vertegenwoordigt ook een gevoel, bevat autoriteit en zorgt ervoor dat de bezoekers geholpen worden op een manier die het best bij ze past.

Onderwijswebsites praktijkcases

 • OpenUniversiteitHeerlen

  Corporate website voor Open Universiteit Heerlen

  De website van de OU voldeed niet meer aan de eisen die de OU stelt aan haar corporate site. Dit betrof zowel de informatiestructuur, het design als de achterliggende techniek van de website. De website moet de positionering van de OU versterken en aansluiten bij de behoefte van de toekomstige student. 
 • Scalda

  Corporate onderwijs website en subsites voor Scalda (MBO)

  Scalda is een school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwasseneducatie. Vanuit elf kleinschalige, vakgerichte colleges en vanuit CIOS Goes-Breda, MBO Dans Goes-Breda en Martitiem en Logistiek College De Ruyter verzorgen zij onderwijs voor verschillende sectoren.
 • Universiteit Maastricht

  Corporate onderwijs website voor Universiteit Maastricht

  De website van de UM was aan vernieuwing toe. Studenten, medewerkers en externen gaven aan dat ze de informatie die ze zochten niet konden vinden vanwege de ondoorzichtige menu-indeling en de niet-adequaat-werkende zoekmachine.
 • Universiteit Utrecht

  Bachelorwebsite met studiekiezer voor Universiteit Utrecht

  Op 1 oktober 2013 heeft Marjan Oudeman, voorzitter van het College van Bestuur, de nieuwe UU-website voor bachelorstudiekiezers gelanceerd. Deze site helpt studiekiezers bij het maken van hun studiekeuze en moet net als matching bijdragen aan het verlagen van uitval in het eerste jaar.

vraag nu de demo aan

Wil je een demonstratie van de onderwijswebsite? Vul onderstaand formulier in en wij nemen spoedig contact met je op.

Wij willen je wijzen op ons Privacy Reglement. Meer weten? Het Privacy Reglement van Finalist vind je hier.