Onderwijs integratieplatform

Het onderwijs integratieplatform fungeert als middelpunt door met specieke onderwijsconnectoren alle onderwijsapplicaties afzonderlijk met één koppeling te verbinden.

Waarom een onderwijsintegratieplatform?

Het integratieplatform knoopt makkelijk gezegd alle onderwijsapplicaties aan elkaar. Het integreren wordt actueel als je uit meerdere systemen informatie wilt combineren. Eén op één koppelingen vormen een risico voor monitoring, beheer en onderhoud. Zeker bij een veelvoud aan systemen is het wenselijk het integratieplatform de gegevensuitwisseling tussen software systemen te laten verzorgen. De losstaande applicaties binnen jouw onderwijsinstelling komen zo beter tot hun recht. De kern van het integratieplatform is Enterprise Service Bus-technologie waardoor informatievoorziening en -uitwisseling snel, efficiënt en betrouwbaar plaatsvindt.

Docenten, studenten en partners uit het bedrijfsleven

Het integratieplatform koppelt beschikbare informatie aan elkaar en verwerkt deze zodanig dat docenten, studenten en partners uit het bedrijfsleven de vereiste informatie snel tot hun beschikking hebben. Door het gebruik van specifieke onderwijskoppelingen op basis van landelijk geldende protocollen is het mogelijk informatie uit vrijwel elk systeem te ontsluiten.

Wil je de onderwijs informatiestromen van al jouw systemen op professioneel beheersen en schaalbaarbaar maken voor de toekomst? Ontdek met de demo van het onderwijs integratieplatform zelf hoe deze functioneert en voor jouw organisatie toepasbaar is.  

Onderwijs integratieplatform praktijkcases

  • Marnix Academie

    Digitale Leer- en Werkomgeving voor Marnix Academie

    Onderwijsinstellingen maken voor het ondersteunen van het onderwijsproces massaal gebruik van elektronische leeromgevingen (ELO’s). Zo ook de Marnix Academie.

vraag nu de demo aan

Wil je een demonstratie van het onderwijs integratieplatform? Vul onderstaand formulier in en wij nemen spoedig contact met je op.

Wij willen je wijzen op ons Privacy Reglement. Meer weten? Het Privacy Reglement van Finalist vind je hier.