Onderwijsinformatie ontsluiten

Welke aspecten verdienen de aandacht bij het ontsluiten van onderwijsinformatie?

Kennis delen en samenwerken voor digitaal onderwijs op maat

Onderwijs is in een snel tempo aan het digitaliseren. Deze trend stelt ICT-managers voor de uitdaging studenten, docenten, bestuurders en andere medewerkers op het juiste moment te voorzien van alle benodigde informatie. Met als doel te faciliteren dat alle gebruikers op elke gewenste locatie en tijdstip kunnen leren, communiceren en samenwerken. Het werken met persona’s voor de profilering van alle gebruikers en een servicebus als integratielaag helpen onderwijsinformatie via meerdere kanalen goed beveiligd op maat te ontsluiten.

"SURF: student sleutelrol flexibel onderwijs"

Onderwijssystemen en -applicaties integreren 

Onderwijsinstellingen gebruiken een mix van backoffice-systemen en front office- applicaties waaruit zowel de studenten als docenten en andere medewerkers continu informatie nodig hebben. Voor het realiseren van een toekomstbestendige DLWO is het daarom noodzakelijk alle aanwezige systemen en applicaties te integreren. Dat kan met de API’s en standaardintegraties van de betreffende leveranciers. 

Alleen beperken deze zowel de flexibiliteit van de totale ICT-omgeving en DLWO, als uw regie over de informatie- en privacybescherming. Omdat DLWO’s veranderende communicatie- en samenwerkingsplatformen zijn voor; alle gebruikers, is het verstandig flexibiliteit, schaalbaarheid en security al in de ICT- architectuur te verankeren. Dat kan door zoveel mogelijk gebruik te maken van open standaarden en leveranciersonafhankelijke systeemintegraties, in de vorm van een zogenaamde enterprise servicebus (ESB). Zo’n ESB integreert via adapters alle onderwijssystemen en onderliggende databases met de applicaties en apparatuur van elke gebruiker.

Creëer een integratie-infrastructuur 

Als ICT-manager is het belangrijk te kunnen blijven anticiperen op veranderende gebruikersbehoeften, upgrades, toenemende cyberdreigingen en nieuwe toepassingen als serious games en virtual reality. 
Daar krijgt u de komende jaren zowel
 meer als sneller mee te maken. Door een ESB aan de architectuur toe te voegen kunt 
u makkelijker op veranderingen inspelen.

Een ESB is een softwarematige tussenlaag, die alle gebruikersaanvragen voor informatie en applicaties op een gestandaardiseerde wijze koppelt aan de aanwezige systemen. Daarbij 
zijn prioriteitsregels mee te geven, om kritische services voorrang te verlenen. Als coördinerende laag kan een ESB ook beveiligingsaspecten controleren, zoals de gebruikersauthenticatie en fouten in de communicatieaanvragen afhandelen of tijdelijk opvangen. 

De drie belangrijkste voordelen die een ESB toevoegen aan een ICT-infrastructuur, zijn de grotere onafhankelijkheid, flexibiliteit en schaalbaarheid die daardoor ontstaan. Verder krijgt u nog een extra managementtool, omdat de ESB registreert welke aanvragen voor welke informatie er worden afgehandeld. Op basis daarvan kunt u beheerrapportages samenstellen die u helpen de architectuur te optimaliseren.

Informatie multi-channel op maat ontsluiten 

Bij het gebruik van directe integraties tussen gebruikersapplicaties en onderliggende ICT-systemen, wordt 
de ICT-omgeving complexer naarmate het aantal koppelingen toeneemt. Na verloop van jaren ontstaat er dan een onbeheersbare communicatiespaghetti. 

Op een ESB kunt u vrijwel ongelimiteerd nieuwe apparaten, applicaties, databases, webservices en andere toekomstige toepassingen aansluiten, zonder dat de complexiteit toeneemt. In combinatie met de eerder beschreven persona’s ontstaat dan een flexibel schaalbare architectuur voor het multi-channel op maat ontsluiten van onderwijsinformatie. Of de gebruikte apparatuur laptops, smartphones, smartwatches of VR- brillen zijn, dat maakt voor de ESB niets uit. 

Als ICT-manager regelt u namelijk via een eenvoudig te beheren managementomgeving welke informatie u voor welke persona’s wilt ontsluiten, onafhankelijk van locatie en tijd. Maar ook hoe u de beveiliging daarvan waarborgt. Met de rapportages die via de ESB-monitoring te genereren zijn, kunt u tenslotte op regelmatige basis aantonen dat de informatie- en privacybescherming voldoen aan alle wettelijke eisen.

Met de juiste visie, oplossingen en daadkracht kunnen organisaties voorop lopen in digitale transformatie. We gaan graag met u in gesprek om inzichten te delen en van elkaar te leren. Het maken van een gezamenlijke business case en een digitale roadmap om uw onderwijsinstelling helpt u met uw visie op het digitaal innoveren van uw organisatie.  

Oplossingen voor het onderwijs

Onderwijs praktijkcases

 • Universiteit Maastricht

  Corporate onderwijs website voor Universiteit Maastricht

  De website van de UM was aan vernieuwing toe. Studenten, medewerkers en externen gaven aan dat ze de informatie die ze zochten niet konden vinden vanwege de ondoorzichtige menu-indeling en de niet-adequaat-werkende zoekmachine.
 • Marnix Academie

  Digitale Leer- en Werkomgeving voor Marnix Academie

  Onderwijsinstellingen maken voor het ondersteunen van het onderwijsproces massaal gebruik van elektronische leeromgevingen (ELO’s). Zo ook de Marnix Academie.
 • Universiteit Utrecht

  Corporate onderwijs website voor Universiteit Utrecht

  Met een slimme herbruik van componenten, heeft Universiteit Utrecht nu een multisite op Drupal. In een half jaar tijd zijn twee websites ontwikkeld, die de Universiteit Utrecht helpen zich extern te profileren.
 • Zuyd Hogeschool

  Digitale Leer- en Werkomgeving voor Zuyd Hogeschool

  Zuyd Hogeschool draagt bij aan de ontwikkeling van professies. Samen met de omgeving ontwikkelen zij nieuwe inzichten en oplossingen voor toekomstige en huidige professionals. Het nieuwe intranet moest dan ook gebruikersvriendelijk én toekomstbestendig zijn.
 • Summa College

  Social Intranet voor Summa College (MBO)

  Summa College had een aantal doelstellingen opgesteld waarbij een sociaal intranet noodzakelijk was. Finalist heeft de gebruiker centraal gesteld en het intranet gerealiseerd in Drupal CMS. Het nieuwe intranet bevat mooie functionaliteiten die het sociale karakter onderstrepen.