Open space sessies

In 2019 start Finalist een reeks Open Space sessies. De Open Space sessie kent een vaste aanpak over het geheel én een specifiek voor die ene keer gekozen werkvorm. In een open ruimte worden twee of meerdere actuele thema's gepresenteerd en gefaciliteerd.

Willekeurig wordt de groep verdeelt over de thema's. Per thema proberen we gezamelijk tot inzichten te komen over de complexiteit en aard van de issues rond het thema. Met aan het eind als resultaat van de sessie mogelijke oplossingsrichtingen te benoemen met elkaar. Het uiteindelijk doel van de Open Space sessie is tweeledig. We hebben met elkaar minimaal een tweetal thema's verdiept. En u heeft een eerste indruk opgedaan over een 'nieuwe' actiegerichte design aanpak.

In de aanpak zitten tevens enkele spelvorm uitdagingen voor de facilitator en uzelf ingebouwd. Als participant heeft u de vrijheid eenmaal van groep te switchen als na de eerste fase blijkt dat na het verdiepen het thema u niet aanspreekt. Eenmaal in de nieuwe groep wordt een actieve(re) bijdragen van u verwacht en snel aanhaken bij de stand van zaken. In de gekozen specifieke werkvorm gaan we niet terug in het proces. Ook is er ruimte om een thema in te brengen, deze kort toe te lichten en als nieuw thema te laten kiezen. Uw wordt dan mede-facilitator voor de rest van het proces.

Voor de eerste Open Space hebben we gekozen om de eerste 3 stappen ('discovery', 'empatize' en 'ideate') van de design thinking aanpak te doorlopen. En voor de thema's stellen we initieel enkele voor gebaseerd op gepubliceerde Trends 2019 analyses van diverse gerenomeerde adviesbureau's. Denk aan o.a. IoT in Insurance, impact autonoom bestuurde auto's op verzekeringen, impact consoliderende/krimpende pensioenbranche, afnemende interesse in pensioenen bij jongeren,...etc.

Ook kiezen we als Finalist steeds een andere locatie over het land om onze Open Space sessies te organiseren. Omdat we overtuigd zijn dat met de juiste omgeving verdieping en creativiteit optimaal benut kunnen worden. 

De eerste sessie vindt plaats in Rotterdam, in de congresruimte van de Kubuswoningen. 

We beginnen om 16u (inloop). En streven ernaar stipt om 16:30 te beginnen met de Open Space sessie. We ronden af om 18u. We verzorgen een hap/borrel zodat u niet uitgehongerd weer richting huis hoeft te vertrekken.

Het beste kunt u parkeren in de overdekte parkeergarage van de Markthal. Van daaruit  is het hooguit 5-7min. lopen naar de Kubuswoningen.

Aanmelden

Meld je hier kosteloos aan voor de Open Space sessie op vrijdag 1 februari 2019 bij de Kubuswoningen in Rotterdam.