Coronawaarschuwing

Coronawaarschuwing is een in de praktijk bewezen en bestaande oplossing die ervoor zorgt dat burgers een directe bijdrage leveren aan het landelijk bron- en contactonderzoek, waarbij zij met het gebruik van coronawaarschuwing.nl er volledig van verzekerd zijn dat hun privacy niet geschonden wordt.

Wat is Coronawaarschuwing?

Coronawaarschuwing is naar idee van partnerwaarschuwing.nl een in de praktijk bewezen en niet privacygevoelige webapplicatie die op zeer korte termijn de Covid-19 crisis helpt bestrijden, door positief geteste patiënten hun recente contacten te laten waarschuwen. Door het gebruik van deze oplossing kun je meer mensen sneller bereiken en zo de verspreiding van het virus indammen. Het betreft een webapplicatie die benaderbaar is via de browser en niet gedownload hoeft te worden in een appstore. Ook is er geen sprake van tracking van burgers via GPS of bluetooth, omdat er geen burgergegevens vast worden gelegd in de oplossing. Deze worden geregistreerd worden in de EPD’s (elektronische patiëntendossiers) van de huis-, arbo- of GGD-artsen. 

Bewezen geïmplementeerde oplossing

Partnerwaarschuwing.nl en zijn voorganger ‘suggest-a-test’ voor het bestrijden van SOA’s (seksueel overdraagbare aandoening) is reeds jarenlang een veel gebruikte oplossing. In 2018 zijn 8250 waarschuwingen verstuurd en 72% geopend. Er werkten 1139 zorgprofessionals met de tool en de site werd 75.530 keer bezocht. Daarnaast is ook wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de verspreiding van infectieziekten zoals soa’s en hoe transmissie hierbij het beste tegengegaan kan worden (Götz HM, van Rooijen MS, Vriens P, et al. Initial evaluation of use of an online partner notification tool for STI, called ‘suggest a test’: a cross sectional pilot study. Sex Transm Infect 2014;2:195–200). De effectieve werking van partnerwaarschuwing.nl is bewezen binnen het GGD-domein waar dezelfde zorgprofessionals werken aan de Covid-19 testen. Door een eenduidige manier van werken, de NHG en de SOA-artsen gebruiken al partnerwaarschuwing.nl, is de adoptiegraad bij de gebruikers vanaf de start hoog wat resulteert in directe meerwaarde om de verspreiding van het virus te beperken. Hoe meer en hoe sneller er met één oplossing gewerkt wordt hoe beter het resultaat is. 

Hoge acceptatiegraad burgers, volledig privacy proof 

In de Coronawaarschuwing.nl oplossing zelf worden geen privacygevoelige gegevens bewaard. Deze worden enkel opgeslagen in de EPD’s van de GGD-en of huisartsen zelf. Vanuit het EPD wordt een unieke code gegenereerd die gewaarschuwden aanspoort om zich te laten testen. Doordat de privacy van burgers gewaarborgd wordt en de GGD als betrouwbare instelling zich aan de oplossing verbindt zal de acceptatie door burgers hoog zijn. Dit betekent dat een grote populatie van gewaarschuwde cliënten de adviezen ontvangt, betreft quarantaine, hygiëne en eventueel telefonisch contact met arts of testen, en indien positief bevonden zijn of haar recente contacten ook waarschuwt. De oplossing roept op tot burgerparticipatie om het virus gezamenlijk in te dammen en ligt daarmee in het verlengde van de landelijke campagne om dit virus samen te bestrijden. 
 
De oplossing is mobile first ontworpen. Dit uitgangspunt zorgt ervoor dat de tool op alle gangbare devices zoals mobiel, tablet en desktop goed weergegeven wordt. De mobiele telefoon is bij uitstek het apparaat dat de doelstellingen: ‘sneller meer mensen bereiken’, goed ondersteunt. Er is bewust gekozen voor een webapplicatie in plaats van een native applicatie. Wanneer een gewaarschuwde een SMS of e-mail krijgt hoeft deze persoon alleen op de link te klikken en de ontvangen code in te voeren in plaats van een native app te downloaden uit de appstore. 

Verhoging succeskans door inzet zorgnetwerk Finalist

Door als partners te werken en de krachten te bundelen benutten we elkaars kennis en vaardigheden maximaal. Finalist zal als technische partij optreden die met haar jarenlange ervaring in de gezondheidszorg, specifiek het GGD-domein (GGD GHOR: Nu Niet Zwanger, GGD’en: Twente, regio Utrecht, Hollands-Noorden, SOA Aids Nederland) ook domeinkennis met zich meebrengt. In combinatie met de vaardigheid om complexe registratie applicaties te ontwikkelen die aan stringente security en privacywetgeving dienen te voldoen is een solide basis gelegd. Dit doen we al sinds de oprichting in 1988 met open source technologie en door het gebruik van open standaarden. Techniek is echter een deel van de oplossing, want kennis van de processen komen vanuit de inhoudelijke experts zelf. Het implementeren van een dergelijke interventie zal met behulp van de kennis van het werkveld, de doelgroepen en klantreizen ondersteund worden. 

Wat zeggen onze klanten

  • GertKoelewijn

    Nictiz
    Sinds 2005 werken we samen met Finalist aan zorgcapaciteit voor inzicht van de inzetbare ziekenhuisbedden. Met de recente uitbreiding dit systeem hebben we een instrument neergezet dat in 2020 onmisbaar is in het bestrijden van COVID-19. Ik heb Finalist leren kennen als een prettige technische partner met hart voor zowel software ontwikkeling als voor de zorg. Ze zijn flexibel, transparant en verstaan hun vak goed.
  • MaartenFischer

    Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
    Als ik mij bedenk hoe de samenwerking met Finalist verloopt dan kan ik daar eenvoudig op antwoorden: transparantie, gewoon doen wat afgesproken is en geen zorgen voor mij als klant.

of bel ons:
088 217 0800